Het concept van een sociale economie, zoals dat werd ontwikkeld door de coöperatieve vennootschap Kanaal 127 uit Kortrijk, dijt nu ook uit naar de kust. In Oostende wordt weldra een nieuwe afdeling geopend.
...

Het concept van een sociale economie, zoals dat werd ontwikkeld door de coöperatieve vennootschap Kanaal 127 uit Kortrijk, dijt nu ook uit naar de kust. In Oostende wordt weldra een nieuwe afdeling geopend. Kansarmoede bestrijden met zelfbedruipende bedrijfjes is de missie van Kanaal 127. Het in 1997 opgestarte project koppelt sociale integratie aan economische realiteit. "Wij spelen de rol van katalysator," zegt coördinator Jan Vanhuysse (32). "Door actief te zoeken naar niches waarin arbeidsintensieve bedrijven zich kunnen ontwikkelen, geven we aan mensen die anders uit de boot vallen een kans op duurzame tewerkstelling in hun eigen onderneming." Het bekendste voorbeeld is het Kortrijkse bedrijf Baobab Catering (zie Trends, 13 mei 1999, blz. 24), dat recepten uit de wereldkeuken bereidt voor recepties en feesten. Het jonge bedrijf bezorgt werk aan zes politiek vluchtelingen. De rol van Kanaal 127 is dubbel: enerzijds zoekt het nieuwe niches, anderzijds biedt het de arbeidsintensieve bedrijfjes ondersteuning op beleidsniveau. De kracht van het concept is dat de bedrijfjes zijn ingebed in het regionale economische leven. Het initiatief krijgt de steun van de middenstandsorganisatie NCMV, het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) en het Vlaams Economisch Verbond (VEV). Bovendien kan het ook rekenen op de medewerking van bedrijven uit de regio, zoals Koramic, Bekaert, Boss Paints en Barco. Kanaal 127 wil geen subsidietank voor beschuttende werkplaatsen zijn, er is alleen plaats voor bedrijfjes met winstperspectief. De partners uit het bedrijfsleven ondersteunen Kanaal 127 - momenteel een eigen vermogen van 20 miljoen frank - in de eerste plaats door te participeren in de aandeelhoudersstructuur. Daarnaast vormen ze een netwerk van informatie. "Zij zijn als klankbord van goudwaarde," bevestigt coördinatrice Iris Laebens (38). Het succes in Zuidwest-Vlaanderen werkt blijkbaar aanstekelijk: in Oostende zocht de vzw Ecosol aansluiting bij het Kortrijkse model. Daarom werft Kanaal 127 op dit moment een regionale manager aan voor de kuststreek. "We tasten ook het draagvlak af in Vilvoorde en Antwerpen," vertelt Iris Laebens. "Het model wordt eensgezind aanvaard als middel om de kansarmoede te bestrijden, maar we onderzoeken nog in hoeverre de lokale bedrijven zich willen engageren."