In de nasleep van de vernietiging van het KB Lux-onderzoek stelden commentatoren dat het failliet van Justitie een goede zaak zou zijn voor ondernemers. Zo kunnen ze straffeloos frauderen. Topmensen bij het gerecht lieten anoniem verstaan dat de witteboordcriminaliteit allesbehalve hun prioriteit is. Toch hebben bedrijven baat bij een sterkere en efficiënter uitgebouwde justitie.
...

In de nasleep van de vernietiging van het KB Lux-onderzoek stelden commentatoren dat het failliet van Justitie een goede zaak zou zijn voor ondernemers. Zo kunnen ze straffeloos frauderen. Topmensen bij het gerecht lieten anoniem verstaan dat de witteboordcriminaliteit allesbehalve hun prioriteit is. Toch hebben bedrijven baat bij een sterkere en efficiënter uitgebouwde justitie. Voor alle duidelijkheid: het gerechtelijk optreden in de KB Lux-zaak is een politiestaat waardig. De bewijzen werden bij het begin gemanipuleerd en besmet. Dat is niet alleen een slechte zaak voor de fiscus, maar ook voor de beklaagden die werden vermaald in de gerechtelijke mallemolen. Ze zijn niet veroordeeld, maar 'waar rook is, is vuur', redeneert de Belg, en de KB-bankiers kregen het odium van fraudeurs zonder dat ze zich behoorlijk konden verdedigen. De suggestie dat een falend gerecht in de kaart van de ondernemers speelt, gaat vooral niet op omdat Justitie ervoor moet zorgen dat de regels voor iedereen dezelfde zijn. Als fraudeurs vrijspel krijgen omdat het gerecht niet kan optreden tegen complexe fiscale fraudestructuren, zal de kleine of startende ondernemer twee keer het gelag betalen. Eenmaal als belastingbetaler, omdat de overheid zich aan de meest toegankelijke financiële bron laaft. En nog eens als de 'klant' van Justitie. Het is nu eenmaal eenvoudiger om een onderneming te 'pakken' op een van de duizenden wetten en regeltjes in België die voor haar gelden, dan op zware fraude. Heel wat bedrijven worden geconfronteerd met Justitie, omdat het parket in zijn statistieken wil pronken met financiële of economische dossiers, die in feite akkefietjes zijn. Ondernemingen hebben nog meer baat bij de goede werking van de minder gemediatiseerde burgerlijke rechtbanken (naast strafrechtbanken). De inning van facturen, het beheer van vennootschapsgegevens, de opsporing van ondernemingen in moeilijkheden, arbeidsconflicten, de afwikkeling van faillissementen en de herstructurering van bedrijven zijn slechts enkele domeinen die het zakenleven beïnvloeden. De herstructurering die minister Stefaan De Clerck (CD&V) wil doorvoeren, verdient dus de steun van het bedrijfsleven. De minister wil een eengemaakte rechtbank van eerste aanleg. Dat was ook het voorstel van koninklijk commissaris Charles Van Reepinghen bij de hervorming van het arbeidsrecht in de jaren zestig. Hij botste op het veto van de socialist Louis Major, die absoluut zijn lekenrechters wilde benoemen in de arbeidsrechtbanken. Daarom is het schrijnend dat het patronaat en de vakbonden vandaag lobbyen tegen De Clercks plannen. Vrezen ze hun pionnen te verliezen op de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel? Zo'n corporatisme is niet van deze tijd. Het druist in tegen de belangen van de eigen leden.Door Hans BrockmansHeel wat bedrijven worden geconfronteerd met Justitie, omdat het parket in zijn statistieken wil pronken met financiële of economische dossiers, die in feite akkefietjes zijn.