Gécamines terug naar af
...

Gécamines terug naar afGisteren sprak de Zaïrese premier Kengo in Brussel een select gezelschap toe van "potentiële Belgische investeerders". Dat gebeurde op initiatief van Cobepa, eigenaar van de textielfabrieken Utexafrica in Kinshasa. Achter deze pr-stunt zitten dezelfde politiek-economische machthebbers die Zaïre ruïneerden. De privatisering van staatsbedrijven biedt hen een nieuwe kans. Zo wordt voortdurend mist geblazen rond de kopermaatschappij Gécamines. Vóór de zomer kwam de Zwitsers-Canadese The Lundin-groep actief in oliewinning, maar zonder ervaring in koperwinning als winnaar uit de bus voor de concessie van het ertsrijke gebied Tenke-Fungurume. The Financial Times schreef onomwonden over Lundin : " Adolf Lundin has done for investing in the oil and gas industry what aids has done for Haiti." Kinshasa heeft de deal weer ongedaan gemaakt. Als reden worden "procedurefouten" opgegeven. Maar het is een publiek geheim dat de huidige machthebbers via bevriende buitenlandse groepen zelf zoveel mogelijk naar zich toe halen. Onder druk van de media en van een deel van het establishment, dat zich gepasseerd voelt haalt Kengo een tweede keer bakzeil (eerder werd een akkoord over de privatisering van Gécamines met Swipco/Swiss Procurement Group na zware tegenkanting afgeblazen). De regering-Kengo schrijft nu voor Tenke-Fungurume een nieuwe internationale aanbesteding uit, waardoor ernstiger kandidaten zoals de Zuid-Afrikaanse mijngroepen Gencor en Iscor zich opnieuw kandidaat kunnen stellen. Het getouwtrek toont hoe willekeur en juridische onzekerheid troef zijn : nogal wat bedrijven die de voorbije maanden "akkoorden" op zak hadden (en ervoor betaalden) zien afspraken plots geannuleerd. Inmiddels plaatst de liberale partij van Kengo ( UDI) haar mannetjes op commandoposten van de tweede grootste bank UZB (filiaal van BBL). Met kopstukken als gewezen minister van Financiën Pay Pay (UDI) hoopt UZB een bres te slaan in het traditionele monopolie voor de financiering van overheidstransacties en van Zaïrese staatsbedrijven dat bankleider BCZ (dochter van Belgolaise/G-bank) opbouwde. Maar ook bij BCZ delen UDI-toplui al de lakens uit (zo onder meer UDI-voorzitter en minister van Openbare Werken Thambwe Mwamba).