Hij is 33 jaar, advocaat, geëngageerd Vlaming, werkt zeven dagen op zeven, en is nu ook de nieuwe nationale voorzitter van de Jonge Kamer België : Theo De Beir.
...

Hij is 33 jaar, advocaat, geëngageerd Vlaming, werkt zeven dagen op zeven, en is nu ook de nieuwe nationale voorzitter van de Jonge Kamer België : Theo De Beir. De Jonge Kamer (beter gekend als Jaycees) is een serviceclub voor jongeren en viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Toch wil Theo De Beir als nieuwe voorzitter niet alleen zijn stempel drukken op de vereniging als organisator van feestelijkheden. Zo is er een project in de maak dat jongeren op een originele manier uit hun schelp wil lokken. In de lente van '97 is De Beir ook gastheer op een colloquium van de Jonge Kamer over tewerkstelling waarbij ook tal van vooraanstaande politici, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van representatieve organisaties zullen worden betrokken. "Het mag vooral geen oeverloos gebabbel worden," zegt De Beir. "Het forum over tewerkstelling zal uitgaan van een aantal concrete vaststellingen. Zo worden jongeren bij het maken van hun onderwijskeuze te weinig gewezen op de doorstromingskansen in het beroepsleven. Bovendien is er een gebrek aan dialoog tussen de universitaire wereld en de bedrijfswereld over opleidingsprogramma's. En nog : jongeren volgen te weinig bijkomende of nieuwe opleidingen. We zullen nagaan hoe we hieraan een mouw kunnen passen." Theo De Beir voelt zich in zijn sas in de Jonge Kamer, waar persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk engagement als de hoekstenen gelden. "In die zin onderscheidt onze vereniging zich van andere organisaties," zegt De Beir. "Weet u dat JF Kennedy ooit heeft verklaard dat hij op Harvard theoretische kennis had opgestoken ? Bij de Jaycees had hij naar eigen zeggen alles geleerd. Ik ervaar dat ook zo." Theo De Beir groeide op in Eeklo. Hij is de jongste uit een doktersgezin met vier kinderen. Na zijn studies Rechten trok hij een jaar naar Nice, waar hij zich specialiseerde in Europees recht. Bij zijn terugkeer, in de herfst van 1987, begon hij als stagiair bij het Brusselse advocatenkantoor De Scheemaecker, Laevens, Bertouille & Van Look. In 1993 richtte hij in Brussel zijn eigen associatie op : De Beir & Co, gespecialiseerd in de kmo-problematiek. De nieuwe voorzitter van de Jonge Kamer is niet alleen gekend in het Brusselse justitiepaleis, maar duikt ook vrij geregeld op in ondernemersmiddens. Zo is de jurist ook bestuurder én directielid van de Brusselse Kamer voor Handel en Nijverheid. Kortom : De Beir, die in zijn luttele vrije tijd graag leest of Pete Sampras probeert te imiteren, is een duizendpoot voor wie 24 uur op één dag nog veel te kort is. Gehuwd, zal u vragen ? Theo De Beir, die een vriendin heeft, verontschuldigt zich : "Nu ik nog niet gehuwd ben, kan ik dat alles nog cumuleren." En dan schalks : "Als ik bij de Jonge Kamer voorzitter af ben, moet ik eens echt werk maken van mijn privé-leven. Het is bij deze beloofd." THEO DE BEIR (JONGE KAMER BELGIE) Jongeren volgen te weinig bijkomende opleidingen.