Verkeert de rekruteringswereld in een crisis? "De economie zou het zeker beter kunnen doen, maar we kunnen niet zeggen dat er niet of niet langer wordt aangeworven," sust Alain Molens, de baas van Alamo HR Consulting. "Er wordt soms zelfs massaal personeel in dienst genomen, en bedrijven hebben dan meestal een voorkeur voor pas afgestudeerden."
...

Verkeert de rekruteringswereld in een crisis? "De economie zou het zeker beter kunnen doen, maar we kunnen niet zeggen dat er niet of niet langer wordt aangeworven," sust Alain Molens, de baas van Alamo HR Consulting. "Er wordt soms zelfs massaal personeel in dienst genomen, en bedrijven hebben dan meestal een voorkeur voor pas afgestudeerden." Nochtans liegen de cijfers over het interimwerk, doorgaans uitstekende indicatoren voor de economische activiteit, er niet om: tijdens het eerste trimester van 2003 liet de sector een terugval zien van 1,8 % tegenover eind 2002, en toen was hij er al met 0,7 % op achteruitgegaan. "Sinds 11 september 2001 hebben tal van bedrijven hun personeelsbestand afgebouwd en ervoor geopteerd om sommige functies niet opnieuw in te vullen. Intern voegen ze liever een aantal jobs samen," legt Marc Daelemans, partner bij Amrop Belgium, uit. "Probleem is evenwel dat zo'n gatenkaasorganisatie niet houdbaar blijft als de economie zich herpakt." De meeste rekruteringsspecialisten zijn het erover eens dat het tijdperk van de magere koeien bijna voorbij is. Nadat ze duchtig in hun personeelsbestand hebben gesnoeid, geven de ondernemingen er zich nu rekenschap van dat het verlies aan ervaring ze in de nabije toekomst in moeilijkheden kan brengen. "En dus beginnen ze geleidelijk weer aan te werven, maar wel via rigoureuze selectiecriteria en de vereiste dat de aangeworven medewerkers op korte termijn resultaten afwerpen," zegt Jan Heiremans, general manager Benelux van Stepstone. "Bedrijven kunnen het zich niet langer veroorloven om iemand aan te werven met een profiel dat niet helemaal aan de behoeften beantwoordt of geen garantie op resultaten biedt." De talenten waarnaar tegenwoordig wordt uitgekeken, hebben meer te maken met bekwaamheid en vaardigheid dan met de functie zelf. "Voor het topmanagement gaat de evolutie in de richting van profielen die weten hoe ze een moeilijke economische situatie moeten aanpakken en die bekwaam zijn om het bedrijf terug te voeren naar een winstsituatie," stelt Jean-Paul Bissen, partner executive search bij The Future Alliance. Naarmate de productie meer en meer wordt 'uitgevlagd', zoeken almaar meer bedrijven naar managers die productie-eenheden in Oost-Europa en zelfs China kunnen leiden. De ondernemingen moeten hun werkwijze verbeteren om een grotere rentabiliteit te halen. Vandaar ook de grote vraag naar management controllers, aankoopdeskundigen, specialisten in de logistiek enzovoort. Bij de commerciële diensten merk je eenzelfde teneur. "Ondernemingen verwachten een onmiddellijk rendement. Ze willen met andere woorden dat de bestellingen binnenstromen," zegt Alain Molens. Opmerkelijk ook: er is de jongste tijd veel vraag naar human-resourcesmanagers. "En dat geldt niet alleen voor de grote ondernemingen, maar ook voor de KMO's met 100 tot 150 personeelsleden," verduidelijkt André Thioux van A. Th. Management. Het is beslist een teken aan de wand dat in de ranglijsten van de moeilijkst in te vullen jobs de HR-functie vorig jaar haar intrede deed. Zijn er nog andere witte raven? Ondernemers-zaakvoerders die een agentschap, een filiaal of een franchise uit de diensten- of distributiesector in handen kunnen nemen, merkt Alain Molens op. Of een metallurgisch ingenieur met twintig jaar ervaring, voegt Jean-Paul Bissen eraan toe, maar ook juristen, fiscalisten en verkoopmanagers. "En allemaal in een rol die meer op coaching is gericht."Onder de financiële functies is weliswaar grote schoonmaak gehouden, maar vroeg of laat moeten ook hier de 'gaten' opnieuw worden opgevuld. "Onze klanten hebben hun lade vol liggen met plannen, maar ze aarzelen nog om die boven te halen," besluit Baudouin Meyers, vennoot bij Van Turenhoudt & Partners. "Na de vakantie - en vooral tegen het einde van het jaar, wanneer de nieuwe budgetten worden opgesteld - zal er allicht een opklaring komen. Gezien de liquiditeit op de markt zullen de rekruteringsbedrijven de lat hoog kunnen leggen." Christophe Lo GiudiceAlmaar meer bedrijven zijn op zoek naar managers die productie-eenheden in Oost-Europa en zelfs China kunnen leiden.