Professor dr. Guido De Brabander (48 j.) werd op het Vierde Wereldforum van de International Association of Jesuit Business Schools (IAJBS) in Los Angeles verkozen tot voorzitter. Eigenlijk werd de decaan van de faculteit TEW-UFSIA gevraagd het mandaat van 1 jaar op te nemen. "Omdat dit een belangrijke input voor de faculteit betekent," legt Guido De Brabander uit. De IAJBS is een netwerk van universitaire business schools die ooit door de jezuïeten werden opgericht. De organisatie omvat 60 universiteiten verspreid over 30 landen uit alle continen...

Professor dr. Guido De Brabander (48 j.) werd op het Vierde Wereldforum van de International Association of Jesuit Business Schools (IAJBS) in Los Angeles verkozen tot voorzitter. Eigenlijk werd de decaan van de faculteit TEW-UFSIA gevraagd het mandaat van 1 jaar op te nemen. "Omdat dit een belangrijke input voor de faculteit betekent," legt Guido De Brabander uit. De IAJBS is een netwerk van universitaire business schools die ooit door de jezuïeten werden opgericht. De organisatie omvat 60 universiteiten verspreid over 30 landen uit alle continenten. In België zijn dat de UFSIA (Universitaire Faculteit Sint Ignatius Antwerpen), in 1852 opgericht door de jezuïeten, en de universiteit Notre Dame de la Paix in Namen. "We ademen nog steeds die jezuïetencultuur uit die gericht is op de ontwikkeling van talent en doordrenkt van filosofische reflectie. Concreet uit zich dit onder meer in een intensieve studentenbegeleiding," aldus de decaan. Terzijde, voor de duidelijkheid : De Brabander is zelf géén pater-jezuïet, hij is gehuwd en vader van 2 kinderen. De IAJBS is 4 jaar jong en viert zijn eerste lustrum volgend jaar in Antwerpen wat overigens volledig los staat van de benoeming van de Antwerpse decaan tot voorzitter. Het netwerk bestond reeds eerder in de VS, maar onder impuls van Tom Bausch van de Marquette University of Milwaukee werd er een internationale dimensie aan toegevoegd. Van informele contacten op het Eerste Wereldforum in Barcelona groeide de samenwerking tussen de universiteiten naar uitwisselingsprogramma's van studenten en het opstarten van gezamenlijke onderzoeksprojecten. "Op die manier verkrijgen we een uniek perspectief om verschillen tussen landen te ontdekken in allerhande domeinen," aldus Guido De Brabander. "Daarnaast verschaft de IAJBS logistieke steun om de programma's te ondersteunen, wat zelfs in dit tijdperk van fax en Internet geen eenvoudige opdracht is, in een internationaal netwerk. Verder willen we de dialoog tussen de universiteiten en het bedrijfsleven uitbouwen." Guido De Brabander, afkomstig uit Brugge, studeerde zelf aan de UFSIA. Daarna werkte hij voor de Economische Raad van Antwerpen. In '71 werd hij echter teruggeroepen door de toenmalige decaan van de faculteit TEW-UFSIA om assistent te worden aan de faculteit. Guido De Brabander hapte toe. Met succes want hij doctoreerde en schopte het tot professor. In '92 werd hij op zij beurt decaan van de faculteit TEW. Wat wil hij gaan doen wanneer volgend jaar zijn voorzitterschap van de IAJBS en het decanaat waarvoor de professor niet herverkiesbaar is aflopen ? "Dan kan ik me weer ten volle concentreren op mijn onderwijstaken en onderzoekswerk verrichten, hetgeen de laatste jaren op een iets lager pitje stond. Onderzoek naar de kmo's, zowel vanuit een bedrijfsgerichte hoek als vanuit een stedelijk en regionaal perspectief, draagt mijn belangstelling weg. Daarnaast wil ik ook de economische aspecten van toerisme en cultuur voort onder de loep nemen. Onderzoekswerk is nooit afgelopen."GUIDO DE BRABANDER (IAJBS, UFSIA) Samenwerking tussen business schools die de jezuïetencultuur uitdragen.