Tijdens de eerste drie maanden van 1999 belandden 37 gevallen op de tafel van de Jury voor Eerlijke Praktijken in de Reclame ( JEP). Dat is minder dan in dezelfde periode in 1998 en 1997 (respectievelijk 70 en 53). Negen gevallen vielen buiten de bevoegdheid, zodat er amper 28 overbleven. Ook dat was beduidend minder dan andere jaren (51 in 1997 en 36 in 1998). Er kwamen tien vragen voor voorafgaand advies van een adverteerder of bureau (in 1998 veertien), veertien klachten van consumen...

Tijdens de eerste drie maanden van 1999 belandden 37 gevallen op de tafel van de Jury voor Eerlijke Praktijken in de Reclame ( JEP). Dat is minder dan in dezelfde periode in 1998 en 1997 (respectievelijk 70 en 53). Negen gevallen vielen buiten de bevoegdheid, zodat er amper 28 overbleven. Ook dat was beduidend minder dan andere jaren (51 in 1997 en 36 in 1998). Er kwamen tien vragen voor voorafgaand advies van een adverteerder of bureau (in 1998 veertien), veertien klachten van consumenten (in 1998 dertien) en vier zaken waarvoor de JEP zelf het initiatief nam (in 1998 zeven). Er waren geen klachten van bedrijven tegen andere ondernemingen. In 42% van de behandelde gevallen was er volgens de JEP niets mis met de gevoerde reclame. In 13% aanvaardde de adverteerder een wijziging, in 26% zette de adverteerder de campagne stop en in 9,5% beveelde de JEP de media aan de uiting niet meer te plaatsen. Bij 6,5% had de JEP een voorbehoud en 3% hield een eenmalige reclameactie in.De JEP noemt nu ook man en paard. Dat levert soms vermakelijke lectuur op. Zo reageerde een consument op een affiche waarop H&M lingerie aanprees via een vrouw in Marilyn Monroe-stijl. De klager vond dit onwaardig, kwetsend en provocerend, want de vrouw werd gereduceerd tot consumptieobject. Volgens de klager worden mannen in dezelfde campagne wel waardig voorgesteld. "De affiches kunnen onnodige driften of perverse ideeën bij jongeren opwekken en door de aandacht af te leiden ook ongevallen veroorzaken," dixit de klager. De jury zag geen graten in de uiting. Dat de ASLK een Schotse doedelzakspeler afbeeldde in een advertentie voor pensioensparen, vond een consument niet door de beugel kunnen. De consument meent dat "(...) het gebruik van het stereotiep van de Schot die op zijn centen zit, beschouwd (wordt) als een aanleiding tot ambiguïteit en ontsporingen, die te vermijden zijn in een periode van heropflakkering van racistische en xenofobische gedachten." Ook Suzuki kreeg een klacht te verwerken. Tijdens het Motorsalon adverteerde de motorbouwer met "Een mooi geschenk komt nooit alleen!" (twee jaar krediet tegen 0%, garantie, bijstand en onderhoud). Men toonde het naakte bovenlichaam van een vrouw van wie de tepels met de slogan aan het oog onttrokken waren. De vrouw werd voorgesteld als object en de uiting getuigde bovendien van slechte smaak, zo oordeelde de klager. Suzuki testte de uitingen vooraf en kreeg geen negatieve signalen. Goede of slechte smaak behoort volgens de importeur tot het domein van de individuele appreciatie, zodat een enkele negatieve reactie niet als regel mag gelden. De JEP stemde daarmee in.