Voor een man die 24 miljard wil investeren in een ongeziene overname, zit Jean-Paul Votron er heel relaxed bij in het prestigieuze hoofdkwartier van Fortis in Brussel. "Deze overname past volledig in de Fortisstrategie, die altijd dezelfde is, ook al is ze met 24 miljard euro duurder dan enige andere overname uit het verleden. We willen steeds minimum na drie jaar een return van 10 procent op het geïnvesteerde kapitaal realiseren. In dit geval voorzien we zelfs een CAGR ( nvdr - de Compound Annual Growth Rate is het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van een investering over een specifieke tijdsperiode) van de winst, van 12 naar 13 procent in de periode 2006 tot 2011. We hebben intensief met onze aandeelhouders, zijnde de beleggers, gepraat en we zijn geloofwaardig. De winst per aandeel zou na drie jaar met 4,3 procent moeten gestegen zijn en dat is helemaal in lijn met wat een Fortisovername beoogt. Bekijk het van alle kanten en de kostenbesparingen en de returns die we kunnen genereren, zijn voor alle aandeelhouders een goede zaak."
...

Voor een man die 24 miljard wil investeren in een ongeziene overname, zit Jean-Paul Votron er heel relaxed bij in het prestigieuze hoofdkwartier van Fortis in Brussel. "Deze overname past volledig in de Fortisstrategie, die altijd dezelfde is, ook al is ze met 24 miljard euro duurder dan enige andere overname uit het verleden. We willen steeds minimum na drie jaar een return van 10 procent op het geïnvesteerde kapitaal realiseren. In dit geval voorzien we zelfs een CAGR ( nvdr - de Compound Annual Growth Rate is het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van een investering over een specifieke tijdsperiode) van de winst, van 12 naar 13 procent in de periode 2006 tot 2011. We hebben intensief met onze aandeelhouders, zijnde de beleggers, gepraat en we zijn geloofwaardig. De winst per aandeel zou na drie jaar met 4,3 procent moeten gestegen zijn en dat is helemaal in lijn met wat een Fortisovername beoogt. Bekijk het van alle kanten en de kostenbesparingen en de returns die we kunnen genereren, zijn voor alle aandeelhouders een goede zaak." Voor wie het nog niet zou weten, Fortis strijdt samen met Royal Bank of Scotland (RBS) en het Spaanse Santander om de hand van ABN Amro. Tegenkandidaat is het Britse Barclays. Het trio met Fortis heeft 30,40 euro in contanten plus 0,844 nieuwe aandelen RBS veil voor elk aandeel ABN Amro. Een totaalsom van 71,1 miljard euro waarvan 79 procent dus cash wordt betaald. In deze constructie is een aandeel ABN Amro 38,40 euro waard of 13,7 procent meer dan wat overnameconcurrent Barclays biedt. Klein, maar belangrijk detail: 1 euro per aandeel ABN Amro wordt afhankelijk gemaakt van de verkoop van de ABN Amrodochter LaSalle Bank aan Bank of America. Het trio wil die verkoop verhinderen, want RBS heeft zijn oog op LaSalle laten vallen. Maar als Bank of America achter het net vist, zal ze allicht een schadeclaim indienen. En als ze gelijk krijgt, zal die 1 euro per aandeel niet naar de aandeelhouders van ABN Amro gaan, maar naar Bank of America. Overigens, als LaSalle toch wordt verkocht, valt het bod van het trio helemaal weg. De overname door het consortium gaat gepaard met de opsplitsing van ABN Amro - een ongeziene transactie in bankenland. De Banken, zoals het trio zichzelf noemt, zijn ervan overtuigd dat ze meer integratievoordelen kunnen realiseren dan concurrent Barclays. Fortis neemt de businessunit Nederland over, uitgezonderd de internationale wholesaleactiviteiten ( nvdr - bancaire activiteiten voor grote institutionele klanten) en de businessunits Private Clients en Asset Management wereldwijd. De Banken zullen de splitsing op drie jaar trachten rond te krijgen via een gemeenschappelijke holding, onder leiding van RBS. Fortis biedt 24 miljard euro of 33,8 procent van de totale overnamesom voor ABN Amro. In ruil daarvoor rijft het 33,9 procent van de 4,95 miljard euro winst binnen. De totale kostenbesparingen voor het trio worden geschat op 4,23 miljard tegen eind 2010. De winstverbeteringen door batenvoordelen klokken af op 1,22 miljard. Jaarlijks zal Fortis 1,15 miljard euro besparen en 0,19 miljard aan extra baten genereren. Om de overname te financieren, wil Fortis 15 miljard nieuw eigen vermogen aantrekken via een kapitaalsverhoging. Tussen 3 en 5 miljard aan Tier 1-kapitaal zal worden aangetrokken (achtergestelde leningen) en tussen 5 en 8 miljard aan vermogen zal worden vrijgemaakt door de verkoop van niet-strategische activiteiten. Een ongeziene kapitaalsoperatie. Maar waarom moet Fortis al die moeite doen om cash te betalen en ruilt ze ook gewoonweg geen aandelen? JEAN-PAUL VOTRON (FORTIS). "De cijfers bevestigen dat we voor onze aandeelhouders niet alleen extra waarde creëren, maar dat we die waarde ook laten stijgen. Onze aandeelhouders denken niet noodzakelijk op korte termijn. En mochten ze dat doen, dan zien ze toch dat het toekomstperspectief zeer mooi is. Aandeelhouders kunnen op langere termijn denken dan het komende jaar. Dat merk ik in de contacten die ik heb."VOTRON. "We veranderen ons dividendbeleid niet. Wat is uiteindelijk een periode van drie jaar met de perspectieven die we bieden?"VOTRON. "Om de 5 à 8 miljard te realiseren die we nodig hebben, liggen drie pistes open. Ten eerste neemt het consortium niet alle bedrijfsonderdelen van ABN Amro over. Sommige activiteiten van ABN Amro zijn voor ons niet strategisch en zullen worden verkocht. Hiermee kunnen we, als lid van het consortium, middelen genereren. Het tweede denkspoor verkoopt Fortisonderdelen die niet strategisch zijn. Ten slotte kijken we na of we onze balansstructuur kunnen optimaliseren. Elke piste zou goed moeten zijn voor ongeveer 30 procent van de 5 à 8 miljard."VOTRON. "Klopt. Maar we kijken al lang na of we dergelijke zaken kunnen realiseren. Eigenlijk is dat geen nieuw of bijzonder verhaal. We versnellen misschien wat we al een hele tijd bestuderen."VOTRON. "Ja, maar om een gezonde balansoptimalisatie te bekomen, moeten we dit bekijken, zoals alle andere spelers op de markt dat doen. Bovendien heeft elke operatie voor- en nadelen. In ruil zullen we over nieuwe assets beschikken."Fortis zal in Nederland de nummer drie worden in retail banking, de nummer twee in bankdiensten voor kmo's en de nummer één in private banking en commercial banking. Toen Fortis zijn plannen voor de eerste keer uit de doeken deed, vreesden vele analisten dat de combinatie Fortis - ABN Amro wel eens te dominant zou kunnen zijn op de Nederlandse markt. Maar volgens Votron is de kans klein dat de Nederlandse autoriteiten nog stokken in de wielen zouden steken. JEAN-PAUL VOTRON: "We moeten met alle partijen rond de tafel gaan zitten, maar onze eerste indruk is dat we er niet zo slecht voor staan. Misschien worden we wat te dominant in enkele sectoren van de commercial banking, en zullen we daar maatregelen moeten nemen. Maar voor het geheel zie ik vandaag niet echt problemen."VOTRON. "De Benelux is één entiteit in Europa. De drie landen hebben een centrale en economisch belangrijke ligging. En ze hebben een welvarende bevolking. De groei van de Benelux ligt hoger dan die van de eurozone. Het is dus belangrijk om daar als financiële instelling prominent aanwezig te zijn. De markt is hard, maar we realiseren in de Benelux 75 procent van onze winst, die afklokt op 4,4 miljard euro. Dat is toch niet onaardig. We moeten zeer efficiënt zijn, want anders halen we het niet. Maar dat kunnen we. We gaan ons klantenbestand verdubbelen waardoor we onze kosten kunnen spreiden en ons rendement kunnen verhogen."VOTRON. "Ik denk het niet. We hadden en hebben een duidelijke interesse voor de Benelux. We passen juist zo goed in het consortium omdat weinig andere instellingen een zo uitgebreide ervaring hebben met werken in de Benelux."VOTRON. "Enkel voor de retailactiviteiten in Nederland zal de naam ABN Amro worden behouden."VOTRON. "Ik ben een van de gelukkige Belgen die veel in Nederland heeft mogen werken. Nederlanders zijn geen Belgen en vice versa. Maar kijk naar Fortis; we zijn een Belgisch-Nederlandse groep en hebben met succes Belgen en Nederlanders doen samenwerken. Bij Fortis heerst één bedrijfscultuur. Uiteraard zijn er verschillen, maar die zijn niet groter dan die tussen bijvoorbeeld Antwerpen, Breda, Groningen en Luik."VOTRON. "Tja, dat lees ik ook. Maar in dergelijke fusieontwikkelingen mag enkel de ratio meespelen. Als CEO's werken we onder nauw toezicht van raden van bestuur en toezichthouders. Er is geen plaats voor show of persoonlijke emoties."VOTRON. "Dexia is een oud dossier en ook geen Beneluxverhaal. Het is dus een andere deal."Fortis wordt in Europa de derde private bank met wereldwijd meer dan 200 miljard euro onder beheer. En het totale vermogen onder beheer van de nieuwe divisie Asset Management klokt af op 300 miljard euro. De meeste ogen zijn vandaag gericht op de Nederlandse activiteiten die Fortis overneemt. Maar hoe belangrijk zijn de divisies Private Banking en Asset Management, die wereldwijd georganiseerd zijn? En zal Votron op die wijze zijn doelstelling halen om dertig procent van zijn omzet buiten de Benelux te genereren? JEAN-PAUL VOTRON: "Ik maak mij geen zorgen over die dertig procent. De omzet buiten de Benelux zal na de fusie ongeveer 21 procent bedragen, maar ik ben er zeker van dat we op termijn dertig procent kunnen halen door de groei van de activiteiten die we na de fusie kunnen verwezenlijken. Zonder extra overnames te doen."VOTRON. "Neen, de eerste doelstelling van Fortis is organische groei. Voor de meeste mensen binnen Fortis speelt de fusie met ABN Amro niet in hun dagelijks werk. Ze trachten met succes hun eigen business te ontwikkelen. Maar ik hoop dat we slagen, want deze overname is een unieke kans."An Goovaerts - an.goovaerts@trends.be