De fusie van KB, Cera en ABB - plus de vernieuwde bovenbouw Almanij - heeft veel vaders, maar één vader is meer vader dan andere vaders. De welgemanierdheid verbiedt hem daarover op te snijden. De Vlaamse bankiers met het confectiepakje dragen sinds de lente de maatpakken van Wall Street. KBC staat er, de fusie loopt - ondanks klein vakbondsgewoel en een recht...

De fusie van KB, Cera en ABB - plus de vernieuwde bovenbouw Almanij - heeft veel vaders, maar één vader is meer vader dan andere vaders. De welgemanierdheid verbiedt hem daarover op te snijden. De Vlaamse bankiers met het confectiepakje dragen sinds de lente de maatpakken van Wall Street. KBC staat er, de fusie loopt - ondanks klein vakbondsgewoel en een rechtszaak van Franstalige coöperanten - rimpelloos. De boy meets girl-fase van Almanij-KB en ABB-Cera begon in de zomer van 1997. Op uitnodiging van Jan Huyghebaert, de voorzitter van Almanij, tafelden de directiecomités van KB, ABB, Cera en Almanij. Een presentatie over wat het kwartet kon bezielen en verbond, maakte de tongen los. De trein begon te rollen naar 30 januari 1998, de publieke beginselverklaring dat de fusie zou gebeuren. Het fuseren van ondernemingen is een politiek manoeuvre. Politiek is het metier van Jan Huyghebaert. Mensen samenbrengen, de grote strategische bewegingen voorvoelen en erop aansluiten, is de kern van het politieke handelen. Jan Huyghebaert heeft talent voor politiek leiderschap.Het KBC-project werd vooraf serieus bestudeerd en de partijen staarden zich - in tegenstelling met wat veel krantenverslagen meldden - niet blind op de machtsverhoudingen onder de aandeelhouders. Drie vierde van de gesprekken liep over de kernvraag: "Waarvoor moet de samenwerking dienen?" KB, Cera an ABB zijn complementair en een goede mengeling van stad en platteland, van jonge en oude klandizie. Bovendien was KBC een unieke kans om te verankeren. En daarbij dacht de leiding niet alleen aan politieke elementen, maar aan de culturele verwantschap tussen bank en cliënteel. KB heeft een eigen affiniteit met de klanten, Cera-ABB eveneens. Behalve deze rechtstreekse band is er de Vlaamse samenleving waarin de delen van de nieuwe bankverzekeraar groot zijn geworden.De beurskapitalisatie van de bankverzekeringsholding bedraagt 510 miljard frank en troont daarmee tussen de traditionele grote Belgische beursbedrijven als Electrabel, Fortis AG, PetroFina en Tractebel. Het aantal personeelsleden is 23.000. KBC profiteert van een league-effect. De bankverzekeraar komt bij grote financiële operaties nu op het veld naast Deutsche Bank, NatWest, Skandinaviska Enskilda Banken.