De weg naar cosmopolis.
...

De weg naar cosmopolis.Op twintig jaar zijn de Jains de tweede belangrijkste groep geworden in de internationale diamantbranche. De vier miljoen Jains zijn een hecht verbonden, ascetisch Indiaas volk met de bakermat in Palanpur. Familiegeest, werklust, gedeelde geschiedenis en wereldburgerschap vloeien samen bij de Jains. Zoals bij de joden, hun lotgenoten in het keiharde diamantvak. De nieuwe multinationals van Antwerpen worden geleid door Jains. Aan het einde van de twintigste eeuw ontwikkelt zich een nieuwsoortig tribalisme. De Amerikaans-joodse journalist Joel Kotkin schetste zijn contouren in het boek Tribes ('92) : "Het bestaan van de etnieën en de etniciteit wordt meestal gezien als een terugkeer naar de laagste vormen van het stambewustzijn, the clannishness. Ze worden prompt vereenzelvigd met het islam-fundamentalisme, de nostalgische chaos in Rusland, de rassenhaat in de Amerikaanse steden. Achter deze eenzijdige visie komt een nieuwe soort van tribalisme op, een tribalisme gesmeed door wereldwijd verspreide etnische groepen. Deze nieuwe stammen zijn cosmopolitisch, in tegenstelling tot het provincialisme van de traditionele etnie. De verspreid levende tribes worden politiek en economisch belangrijker in een wereld met minder betekenisvolle grenzen." Wat kenmerkt de nieuwe tribes ? De wereldstammen combineren een sterk besef van een gemeenschappelijke oorsprong, gedeelde waarden, een wereldwijde verspreiding en het geloof in de wetenschappelijke vooruitgang. Vijf groepen illustreren het actuele tribalisme, betoogt Kotkin : drie traditionele stammen en twee nieuwe. Joden, Britten en Japanners behoren tot de oudere tribale netwerken ; Chinezen en Indiërs tot de nieuwe. Ondanks hun bloedstollende onderlinge moordpartijen en hun vaak nog diepe armoede delen de Indiërs zowel de Hindoes, moslims, Parsis, Sikhs, Jains een aloude historische verbeelding en attitudes : zelfhulp, hard werken, spaarzaamheid, respect voor opvoeding, familiegeest. Honderd jaar geleden zou niemand het potentieel van de Japanners en de Chinezen hebben voorspeld. De Indiërs zijn partij bij de verschuiving van de economische dynamiek van west naar oost. Zij evolueren van native voor een westerling tot wereldburger. Er bestaat een groeiende broederschap van transnationale Indische multimiljonairs. In '60 waren er 5 miljoen non-resident-Indians ( NRI's), vandaag 25 miljoen. Zij bloeien in de niches waar joden traditioneel hun voorspoed verdienden : confectie, vastgoed, handel, financiën, entertainment (films), diamant.