Vlaamse politici zijn nauwelijks geïnteresseerd in bestuurlijke hervormingen en des te meer in politieke benoemingen. Dat staat in een rapport van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Nochtans zou een efficiënte overheid 1000 euro per burger opleveren.
...

Vlaamse politici zijn nauwelijks geïnteresseerd in bestuurlijke hervormingen en des te meer in politieke benoemingen. Dat staat in een rapport van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Nochtans zou een efficiënte overheid 1000 euro per burger opleveren. Vorige week nog getuigde topambtenaar en klokkenluider Rudy Aernoudt in Trends over de malversaties op de Vlaamse kabinetten. Zijn pleidooi behelsde de inefficiëntie van de Vlaamse kabinetten en departementen. Als Vlaanderen het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) naar behoren implementeert, zou dat volgens de ambtenaar de burger 1000 euro per jaar rijker kunnen maken. BBB werd in 1999 opgestart met de bedoeling het Vlaamse bestuur op diverse niveaus efficiënter en transparanter te maken. De kritische blik van Aernoudt op het project Beter Bestuurlijk Beleid wordt ondersteund door een casestudie van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Professor Annie Hondeghem herwerkte een thesis die de rol van de politieke actor in de Vlaamse administratieve hervormingen onderzocht. Enkele conclusies: Operatie BBB kon niet rekenen op de nodige interesse uit de politieke partijen. Eerder was er sprake van politieke onverschilligheid. Een voormalige kabinetschef getuigt: "De politieke aandacht heeft zich maar op één punt geconcentreerd: de benoemingen van de leidende ambtenaren. Al de rest interesseerde de politici niet." Bijna alle politieke partijen negeerden BBB in hun verkiezingsprogramma's en partijvoorzitters lieten de opvolging van het project over aan een afgevaardigd parlementslid of afgevaardigde minister. BBB kon rekenen op de aandacht van de minister-president en de bevoegde ministers voor de hervormingen. Hun kabinetten maakten de hervormingen mogelijk. Alle andere ministers bleken weinig geïnteresseerd. Er was weinig interesse vanuit het parlement. "Binnen de meerderheid waren de instructies zeer duidelijk. Men zou er niet aan sleutelen," getuigt een Vlaams parlementslid. "Het hervormingsproject heeft te lang geduurd," concludeert professor Annie Hondeghem. En ook vandaag is er nog veel werk aan de winkel. "Vandaag bestaan de structuren, maar moet er nog volop werk gemaakt worden van de processen en de organisatiecultuur," aldus Hondeghem. De redenen voor de vertragingen zijn varia: de Vlaamse regeringswissel drie jaar geleden zorgde voor een andere kijk op een aantal zaken, de politieke desinteresse, maar ook het beperkte draagvlak binnen de administratie. "De administratie werd al sinds begin jaren negentig geconfronteerd met hervormingen onder voormalig minister Luc Van den Bossche. Het nieuwe hervormingsproject stootte dan ook tegen enige weerstand. De perceptie ontstond dat de politici de ambtenaren onder de knoet wilden houden," illustreert Hondeghem. De vakbonden hebben volgens haar het geheel niet tegengehouden. Enkel op het vlak van het nieuwe verloningsbeleid hebben ze zich fel verzet. WWW.TRENDS.BE Het volledige onderzoeksrapport 'Casestudy Beter Bestuurlijk Beleid' en het integrale interview met Rudy Aernoudt.A.G.