"Onze ambitie verwezenlijk je niet in één jaar", grijnst Jaak Rutten als we hem herinneren aan het doel dat hij zich vorig jaar stelde, toen hij de nieuwe voorzitter van het Belgian Offshore Platform werd: de overheid, de industrie en de burger ervan overtuigen dat offshore windenergie een positieve bijdrage levert aan het klimaat en de economie, en op een correcte manier wordt gesubsidieerd. "We hebben wel wat stappen in de goede richting gezet: we spreken nu met één stem naar de overheid, en we zijn het centrale aanspreekpunt voor de sector."
...

"Onze ambitie verwezenlijk je niet in één jaar", grijnst Jaak Rutten als we hem herinneren aan het doel dat hij zich vorig jaar stelde, toen hij de nieuwe voorzitter van het Belgian Offshore Platform werd: de overheid, de industrie en de burger ervan overtuigen dat offshore windenergie een positieve bijdrage levert aan het klimaat en de economie, en op een correcte manier wordt gesubsidieerd. "We hebben wel wat stappen in de goede richting gezet: we spreken nu met één stem naar de overheid, en we zijn het centrale aanspreekpunt voor de sector." "We willen het totaalplaatje tonen. Soms wordt te eenzijdig gefocust op de kosten van hernieuwbare energie. Wij willen ook wijzen op de voordelen: niet alleen voor het klimaat, ook economisch. Daarom hebben we het onafhankelijke studiebureau ClimAct in de arm genomen, dat de sociaaleconomische return dit voorjaar heeft berekend. Daarmee willen we de stakeholders tonen dat de baten de kosten overstijgen: niet alleen voor het milieu, maar onder meer ook voor de werkgelegenheid, de handelsbalans, de export en de energiezekerheid." JAAK RUTTEN. "De enorme trendbreuk, waardoor de kostprijs van offshore windenergie drastisch is gedaald. Daardoor zullen de parken die binnen zeven à tien jaar worden gebouwd nog heel weinig subsidie nodig hebben. Die technologische doorbraken had niemand zo snel verwacht." RUTTEN. "Toch ook wel, alleen moet je dat binnen die onverwachte kostprijsdaling kaderen. Los daarvan denken we nog altijd dat het opzeggen van concessies geen goede stap is, omdat we de kostenafname perfect binnen het huidige kader kunnen realiseren. Tegelijk mogen we er trots op zijn dat er op de Belgische Noordzee al bijna 900 megawatt productiecapaciteit staat. Daarmee kunnen we 4 procent van de Belgische elektriciteitsvraag opvangen en zitten we nog altijd wereldwijd bij de koplopers." RUTTEN. "Het staat vast dat offshore wind zich zal blijven ontwikkelen. Wind Europe, de Europese windfederatie, gaat ervan uit dat het operationele vermogen stijgt van 12,6 naar 64 à 86 gigawatt tegen 2030, waarmee we 7 tot 11 procent van het verwachte verbruik afdekken. Die evolutie is wereldwijd bezig. Ik heb niet de indruk dat Trump ervoor heeft gezorgd dat er minder aandacht is voor het akkoord van Parijs. Ook Charles Michel heeft gezegd dat hij de doelstellingen van 2020 wil halen." RUTTEN. "We ijveren voor een tweede zone. We denken dat we naar mogelijk 2000 megawatt extra concessies kunnen groeien. Daarmee kan offshore tegen 2030 een vijfde van het Belgische verbruik voor zijn rekening nemen. Offshore is zeker een goede oplossing als je kijkt naar de Europese klimaatdoelstellingen en de beperkte mogelijkheden die België heeft op het land. Uiteraard is de ruimte ook op zee beperkt, maar we mikken op multifunctionaliteit, met bijvoorbeeld aquacultuur." L.H."We mogen trots zijn dat op de Noordzee bijna 900 megawatt productiecapaciteit staat"