IVOX is geboren uit het marktonderzoeksbureau Indigov, een spin-off van de KU Leuven gespecialiseerd in onderzoek voor de pu-blieke sector. Het is gespecialiseerd in politiek, maatschappij, overheid en media. In 2004 richtten Jo Steyaert en Steven Deketelaere hun eigen bureau op voor online survey. Het gaat om een zogenaamde research facilitator, gespecialiseerd in onlinedataverzameling en onlinepanels. "Met iVOX helpen wij andere bedrijven, overheden en organisaties om online onderzoek uit te voeren. Wij hebben daarvoor de technologie en een kwalitatief online panel", legt CEO Jo Steyaert uit. "Indigov verzekert het methodologische research karakter binnen de groep."
...

IVOX is geboren uit het marktonderzoeksbureau Indigov, een spin-off van de KU Leuven gespecialiseerd in onderzoek voor de pu-blieke sector. Het is gespecialiseerd in politiek, maatschappij, overheid en media. In 2004 richtten Jo Steyaert en Steven Deketelaere hun eigen bureau op voor online survey. Het gaat om een zogenaamde research facilitator, gespecialiseerd in onlinedataverzameling en onlinepanels. "Met iVOX helpen wij andere bedrijven, overheden en organisaties om online onderzoek uit te voeren. Wij hebben daarvoor de technologie en een kwalitatief online panel", legt CEO Jo Steyaert uit. "Indigov verzekert het methodologische research karakter binnen de groep." Sinds haar ontstaan is de groep gegroeid als kool. In 2006 richtten Jo Steyaert en Steven Deketelaere hun eerste internationale dochter op in Oekraïne om de Russischtalige markt te bespelen. "Een trial-and-errorfiliaal", noemt Steyaert het. "Vandaag werkt er een ploeg van 5 tot 6 mensen. Het bedrijf biedt researchdata aan." Zijn buitenlandse avonturen pakt iVOX aan via joint ventures. "Wij richten geen 100 procentdochterondernemingen op", verklaart Steyaert. "Om succesvol te zijn op een buitenlandse markt moet je werken met lokale mensen en luisteren naar hun businessstrategie. Onze ideeën, concepten en ervaring moeten worden aangevuld met iemand die lokaal in de driver's seat zit en die met onze ideeën en tools een eigen puzzel maakt." Het volgende grote buitenlandse avontuur van iVOX is Amerika veroveren. Op 27 oktober zag CONECTAi het levenslicht, een gezamenlijk project van iVOX en het Braziliaanse marktonderzoeksbureau IBOPE. Jo Steyaert is erg trots op die samenwerking. "IBOPE heeft ons gevonden op basis van een portfolio-audit." IBOPE is een van de grootste marktonderzoeksbureaus in Latijns-Amerika en de grootste ' independant' wereldwijd. Met een omzet van jaarlijks 350 miljoen Amerikaanse dollar zit het bedrijf in de top 15 van marktonderzoeksbureaus in de wereld. Met CONECTAi willen ze de Latijns- en de Noord-Amerikaanse markt aanpakken. "Het gaat om twee heel verschillende markten", zegt Steyaert. "Latijns-Amerika is een markt waar alles nog moet beginnen, terwijl de VS een mature markt is. Het project is zo groot dat mijn zakenpartner, Steven Deketelaere, met zijn gezin naar de andere kant van de wereld verhuisd is om in Miami het VS-verhaal in goede banen te leiden. Een van onze personeelsleden staat klaar om voor langere tijd naar São Paolo te vertrekken. Daar zijn we lokaal een team aan het opleiden." De ambities zijn niet min. "In Latijns-Amerika willen we het nummer één worden", meldt Steyaert. "IBOPE is het grootste marktonderzoeksbureau in Latijns-Amerika. Dat wil niet second best zijn. In de VS is ons doel veel bescheidener. Daar focussen we op de markt van de Hispanics, waar we marktleider willen worden. Maar globaal streven wij ernaar een van de betere panels van de VS te kunnen aanbieden." In het vierde kwartaal van dit jaar start iVOX nog een derde internationale dochter op. Ellipsa Panel Online wordt een joint venture met het Franse marketingconsultancybureau Ellipsa. Dat is al actief op de Franse markt en heeft een omzet van 5 miljoen euro. De internationale aandacht van grote spelers zoals IBOPE dankt iVOX aan zijn unieke mix van researchmethodologie, -data en -software. "Die aanpak zet ons blijkbaar internationaal soepel op de kaart", stelt Steyaert. "Soms vragen collega's zich af hoe we de zaken voor elkaar krijgen. Zo bereikten wij met de onlinestemtest 'De Stem van Vlaanderen' een kwart van het Vlaamse kiespubliek. In een project van de Vlaamse overheid, 'Ruimte voor morgen', hebben 80.000 mensen hun mening gegeven over het Vlaanderen zij graag in 2050 zouden zien. Daaruit zijn 3000 goede ideeën naar voren gekomen. Een van de meest succesvolle trajecten die ze ooit doorlopen hebben, volgens het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed." Ook met de oprichting van Proximity Panels eind 2010 plaatste iVOX zich internationaal in de kijker. "Onlineveldwerk kent geen grenzen", legt Steyaert uit. "Wij krijgen geregeld vragen uit het buitenland om onderzoek te doen in België en onze klanten vragen ons om onderzoek te doen in het buitenland." Samen met andere internationale A-spelers in veldonderzoek hebben we een netwerk opgericht om onszelf rechtstreeks aan de eindklant aan te bieden. Proximity Panels is een projectmanagementplatform voor internationale projecten in onlinedataverzameling met behoud van de specifieke kwaliteiten van lokale online onderzoekspanels. Het levert internationale researchdata op." Elke partner verkoopt de diensten van Proximity Panels op zijn grondgebied. Zo heeft het platform een centraal verkoopkantoor en 27 kantoren verspreid over de hele wereld. IVOX houdt er een aparte businessstrategie op na. "Vanaf dag één is het onze bedoeling een enorme taart creëren, waarvan wij een stuk willen", verklapt Steyaert. "We willen niet 100 procent van een taart hebben, maar wel de taart groter maken. We denken dat we beter af zijn met een kleiner stuk van een gigantische taart, dan met een groot stuk of zelfs 100 procent van een kleinere taart." Geen slechte strategie, zo blijkt. Tegen de trend op de Belgische en de internationale markt, is iVOX in de jongste vijf jaar met 1235 procent gegroeid. Dankzij die prestatie mag iVOX zich de 'Best Belgian Fast50 Company 2010' noemen, een prijs uitgereikt door Deloitte. "Uiteraard leverde ook onze sterke internationale groei zijn bijdrage", zegt Jo Steyaert. IVOX behaalde een eervolle elfde plaats in de Benelux top 50. Een van de grote sterktes van iVOX is zijn methodologische aanpak. Niet alle marktonderzoeksbureaus hebben een director R&D, iVOX wel. "Onze directeur R&D is doctor in de sociale wetenschappen", vertelt Jo Steyaert. Hij is specialist in kwantitatieve methoden en heeft veel ervaring in internationale data-mining. Dat maakt ons uniek op de dataverzamelingsmarkt." KATIA GROSEMANS, FOTO'S FILIP VAN LOOCK'We denken dat we beter af zijn met een kleiner stuk van een gigantische taart, dan met een groot stuk of zelfs 100 procent van een kleinere taart' Jo Steyaert