In de acht jaar dat het instituut bestaat, kregen 225 operationele mensen uit 55 landen een opleiding in een van de drie modules die er worden aangeboden. Opvallend: daaronder vrij weinig Belgen (dit jaar geen enkele), een enkele Nederlander, geen Britten, en de jongste jaren relatief veel Chinezen. Behalve China haalt ook Iran dit jaar acht ingeschrevenen, het maximum.
...

In de acht jaar dat het instituut bestaat, kregen 225 operationele mensen uit 55 landen een opleiding in een van de drie modules die er worden aangeboden. Opvallend: daaronder vrij weinig Belgen (dit jaar geen enkele), een enkele Nederlander, geen Britten, en de jongste jaren relatief veel Chinezen. Behalve China haalt ook Iran dit jaar acht ingeschrevenen, het maximum. "In de nieuwe Bologna-structuur ( nvdr - het bachelor/master-systeem) profileren wij ons als een master-na-master-opleiding," zegt Willy Winkelmans, voorzitter van het directiecomité. "Wij eisen minimaal een bachelordiploma, maar bij voorkeur een master én professionele ervaring. De gemiddelde leeftijd is dertig. Uitzonderlijk laten we iemand van minder dan 25 of een 40-plusser toe." Itmma profiteert van het netwerk dat mensen als Winkelmans en Eddy Van de Voorde in de loop der tijden hebben opgebouwd, maar schept gaandeweg ook zelf verbanden tussen Antwerpen en de verschillende havens waar de studenten actief zijn. Die worden aangetrokken door een brochure, die op 8000 exemplaren wordt verstuurd, waarvan 2000 via de Belgische ambassades. Itmma werd in 1996 als eerste autonoom instituut van de UA opgericht binnen de faculteiten Economie van Ruca en Ufsia, en verhuisde vorig academiejaar naar het Itmma House, een gerenoveerd pand in de Keizerstraat. Volgens het jaarverslag zou het instituut zelfstandig kunnen opereren: het boekjaar 2002 werd afgesloten met een winst van 181.729 euro. Van de 964.243 euro kwam 136.770 van de UA. De rest kwam van giften en sponsoring (289.000 euro), cursus- en inschrijvingsgelden (281.000 euro), onderzoek en dienstverlening (37.000) en andere (congressen en evenementen, 218.000). Dat geeft een zekere marge, maar luxe is het niet: door de fusie van UIA, Ruca en Ufsia staat het aantal professorenplaatsen sterk onder druk. In de faculteit TEW moeten tegen 2010 zestien zap'pers ( zelfstandig academisch personeel) 'bijverdiend' of niet vervangen worden. Winkelmans: "We hebben ons van bij de start als een UA-entiteit geprofileerd. Wij zijn een school met een eigen begroting en personeelsbeleid, maar we moeten beantwoorden aan de criteria van de universiteit." L.H.