Onder leiding van consultant PricewaterhouseCoopers en professor Luc Hens ( VUB) buigen de provincie Antwerpen, de afvalverwerker Indaver, de intercommunale Vera en de omstreden verbrandingsoven Isvag in Wilrijk zich over een haalbaarheidsstudie voor de reconversie van Isvag. De volgende rondetafelconferentie vind...

Onder leiding van consultant PricewaterhouseCoopers en professor Luc Hens ( VUB) buigen de provincie Antwerpen, de afvalverwerker Indaver, de intercommunale Vera en de omstreden verbrandingsoven Isvag in Wilrijk zich over een haalbaarheidsstudie voor de reconversie van Isvag. De volgende rondetafelconferentie vindt plaats volgende vrijdag, 12 juli. Op de agenda staan vijf mogelijke scenario's voor de toekomst van de intercommunale: overslag van huisvuil, een containerpark voor zelfstandigen en particulieren, ontvangst en voorsortering van grofvuil, een opleidings- en educatief milieucentrum, en een kringloopcentrum.Isvag-voorzitter Philip Heylen haalt opgelucht adem. Een onmiddellijke sluiting van de verbrandingsinstallatie is niet meer aan de orde wegens te duur: tussen 60 en 125 miljoen euro. Bovendien heeft Heylen, een CD&V-gemeenteraadslid van Antwerpen, de Vlaamse milieuminister Vera Dua ( Agalev) kunnen overtuigen een aantal alternatieven te onderzoeken. Heylen: "Volgens een prognose van Ovam ontbreekt er 738.200 ton aan extra verwerkingscapaciteit. Met de nieuwe oven in Beveren blijft nog een tekort van iets meer dan 500.000 ton over. Dat probleem los je niet op door op de stortplaats van de Hooge Maey een scheidings- en vergistingsinstallatie te bouwen. Bovendien zal die installatie ten vroegste in 2005 operationeel zijn. En het exporteren van afval naar Wallonië of Nederland is de slechtst mogelijke oplossing. Daarom stellen wij voor de oven in Wilrijk minstens tot 2007 open te houden. Tegen die tijd zijn alle verliezen weggewerkt en een groot deel van de investeringen afbetaald." Het afgelopen jaar voerde Heylen een grondige saneringsoperatie door. In de eerste plaats stelde hij samen met de banken een schuldherschikkingsplan op. Vervolgens legde hij een aantal langetermijncontracten met gemeenten en andere afvalproducenten vast. Ook verminderde hij de personeelskosten van 4,20 miljoen euro in 2001 tot 3,11 miljoen euro in 2002 door de externe experts van SeghersBetter Technology Group, die de oven moderniseerde, te vervangen door eigen werknemers." E.P. [{ssquf}]