Waarom zou een reklamebureau een Iso-certifikaat moeten hebben ? Voor BBDO Business Communications is het een manier om de klanten een garantie
...

Waarom zou een reklamebureau een Iso-certifikaat moeten hebben ? Voor BBDO Business Communications is het een manier om de klanten een garantiete bieden.Geregeld laat een bedrijf triomfantelijk weten dat het erin geslaagd is een Iso-certifikaat te behalen. Meestal gaat het dan om produktiebedrijven. Sinds kort hangt ook in het reklamebureau BBDO Business Communications een ingelijst Iso 9001-certifikaat aan de muur. "Voor een reklamebureau is het verwerven van dit certifikaat een vrij grote stap, " aldus direkteur Paul Peeters. "Een bureau wordt vaak gezien als een black box : men weet niet precies wat erin omgaat, maar er komt wel iets uit. "Hij zegt dat 90 % van de klanten van zijn bureau voldoen aan de Iso-normen ; door nu zelf ook het certifikaat te halen, wil men een signaal geven dat de campagnes gemaakt worden op een logische en efficiënte manier. Het is echter geen inhoudelijke garantie. Peeters : "Wij garanderen dat er niet wild omgesprongen wordt met het budget. Er moet een briefing op papier staan en die moet opgevolgd worden om misverstanden te vermijden. We willen breken met het wat troebele beeld van een reklamebureau. We hebben nu een systeem dat door een neutrale partij is gecheckt. "Een tweede aspekt is volgens Peeters dat men zich met dat certifikaat kan afzetten tegen de manier waarop reklame bekeken wordt door de buitenwereld. "Ik heb een hekel aan het woord 'reklame-jongens'. Wij zijn reklame-professionals die werken in een goede struktuur, en dat moet je bewijzen. Ik spreek dan vooral over de sektor business-to-business, waar bij de adverteerders nog veel onbegrip heerst over de toegevoegde waarde van een bureau. Er zijn ook adverteerders die negatieve ervaringen hebben gehad met een bureau. Als je nu aan zo'n klant kunt zeggen dat je voldoet aan de ISO-normen, dan is dat een hele geruststelling. " Bovendien is ISO een begrip dat de bedrijven goed kennen, omdat ze er zelf ook veel mee te maken hebben.VERBETEREN.Leo Lenaerts is auditor van Lloyd's Register, dat de Iso-certifikaten toekent. Hij zegt dat elk bedrijf in het kader van de Iso-normen de binnenkomende bestellingen moet beoordelen volgens vastgestelde criteria, zodat er geen engagementen aangegaan worden die men niet kan nakomen. Het bedrijf moet de dingen ook registreren, zodat het management een bewijs heeft dat de zaken lopen zoals ze moeten lopen.Klachten en tekortkomingen moeten gerapporteerd worden ; men moet bewijzen dat er iets aan gedaan is en ook dat er preventief aktie wordt ondernomen. Het gaat om systeembeheersing. Lenaerts : "Aan de hand daarvan kan men de dingen verbeteren en telkens opnieuw toetsen. Het gaat erom de dienstverlening aan de klant te verbeteren en een beter bedrijfsresultaat te behalen. "Volgens Paul Peeters voelt men in het bureau niet "aan den lijve" dat men nu de Iso-normen moet volgen. "Als je dat konstant voelde, dan zou er iets niet goed zitten. Wij hebben ons gebaseerd op de bestaande struktuur. We hebben ook het voordeel dat we zijn voortgekomen uit VVL/BBDO, dat al een goed gestruktureerd bureau is. "Peeters heeft het over schriftelijke briefings en over een precieze omschrijving van het budget. Zouden die dingen al niet normaal moeten zijn ? "Dat lijkt voor iedereen evident, maar toch is het niet zo, " zegt hij. "Neem bijvoorbeeld de teksten voor een campagne. Soms zitten er vier of vijf verschillende voorstellen in het archief van het bureau, maar hoe kan je nu weten welke versie goedgekeurd is door de klant ? Vroeger zei men : de laatste maar dat is niet zeker. Daarom is nu in het Iso-systeem bepaald dat de copywriter moet aangeven welke tekst goedgekeurd is. En als een klant geen schriftelijke briefing geeft, dan moet de account-executive er één maken. "KONTROLEREN.Het Iso-systeem is geen keurslijf voor het bureau, vindt Peeters. "De mensen van de kreatieve afdeling beweren juist dat ze daardoor beter kunnen werken. Iso heeft geen beknottend effekt, de kreatie wordt beter gevoed. Een heel precair element is ook altijd het budget. Dat is een investering van de klant, waarmee het bureau niet slordig mag omspringen. Er wordt duidelijk gezegd op welke manier ermee gewerkt moet worden. Iso helpt ons om zo weinig mogelijk fouten te maken. "Het systeem houdt ook in dat BBDO Business Communications zijn leveranciers moet kontroleren, en dat die in het kader van ISO eventueel afgevoerd moeten worden als ze niet goed genoeg zijn. Onder leveranciers verstaat men drukkers, papierbedrijven en dies meer. Ingekochte copy en lay-out vallen daar niet onder : die dingen vormen het hart van het bedrijf, en daarvoor zijn de interne mensen verantwoordelijk.BBDO Business Communications is momenteel het enige bureau van de BBDO-groep dat de Iso-normering volgt. En de andere bureaus binnen de holding (VVL/BBDO, Moors-Bloomsbury, Morael) : volgen die nu het voorbeeld ? "Ik kan niet beslissen voor de andere bureaus, " zegt Paul Peeters. Hij voegt eraan toe dat de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) tevreden is, omdat er met de Iso-normen nu eindelijk objektieve criteria bestaan om een bureau te kiezen. En hij wijst er ook op dat de leden van de organizatie van public-relationsbureaus in Nederland verplicht een Iso-certifikaat moeten hebben. "De reklame staat wat achter, als je vergelijkt met andere sektoren. In de transportsektor bijvoorbeeld kom je zonder Iso niet eens aan de bak, " aldus Peeters.A.V.P.PAUL PEETERS (BBDO BUSINESS COMMUNICATIONS) "We willen breken met het wat troebele beeld van een reklamebureau. "