Een werknemer kan er behoefte aan hebben een tijdje niet te werken. Hij heeft niet alleen recht op een wettelijke schorsing van zijn arbeidsovereenkomst, hij kan ook verlof zonder wedde vragen.

Verlof zonder wedde is geen recht. De werknemer mag het vragen, maar de werkgever heeft het recht dat te weigeren. Omgekeerd is de werknemer niet verplicht akkoord te gaan als zijn werkgever hem voorstelt verlof zonder wedde te nemen. Toch moeten we dat wat nuanceren. Het is belangrijk na te gaan of onbetaald verlof gebruikelijk is in het bedrijf,...