Een werknemer kan er behoefte aan hebben een tijdje niet te werken. Hij heeft niet alleen recht op een wettelijke schorsing van zijn arbeidsovereenkomst, hij kan ook verlof zonder wedde vragen.

Verlof zonder wedde is geen recht. De werknemer mag het vragen, maar de werkgever heeft het recht dat te weigeren. Omgekeerd is de werknemer niet verplicht akkoord te gaan als zijn werkgever hem voorstelt verlof zonder wedde te nemen. Toch moeten we dat wat nuanceren. Het is belangrijk na te gaan of onbetaald verlof gebruikelijk is in het bedrijf,...

Verlof zonder wedde is geen recht. De werknemer mag het vragen, maar de werkgever heeft het recht dat te weigeren. Omgekeerd is de werknemer niet verplicht akkoord te gaan als zijn werkgever hem voorstelt verlof zonder wedde te nemen. Toch moeten we dat wat nuanceren. Het is belangrijk na te gaan of onbetaald verlof gebruikelijk is in het bedrijf, en of de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of een cao bepalingen daarover bevat. Aangezien er voor dat type verlof geen wettelijk kader bestaat, mogen de werkgever en de werknemer zelf bepalen wanneer het verlof begint of hoelang het duurt. De werkgever hoeft in die tijd geen loon meer te betalen en hoeft zijn werknemer geen extralegale voordelen meer toe te staan. Ze mogen daar wel andere afspraken over maken. Valt het verlof zonder wedde samen met een reden voor wettelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst, dan geldt de regel dat de eerste schorsing primeert. Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn onbetaald verlof, kan dus geen aanspraak maken op het gewaarborgde loon. Een werknemer met onbetaald verlof kan door zijn werkgever worden ontslagen. In geval van een ontslag met een opzeggingstermijn kan de termijn op de normale wijze beginnen te lopen. Maar de periode van het verlof zonder wedde telt wel mee voor de berekening van de opzeggingstermijn. Tijdens het verlof zonder wedde wordt geen loon uitbetaald en dus worden er ook geen sociale bijdragen ingehouden. Dat heeft gevolgen voor het recht op ziekteverzekering van de werknemer en voor zijn pensioenrechten. Onbetaald verlof heeft ook gevolgen voor het recht op werkloosheidsuitkering en op de jaarlijkse vakantie. Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.