De Post verhoogt op 1 februari 2006 de tarieven. Dat mag geen verbazing wekken. De modernisering is weliswaar bezig, maar gaat niet in sneltreinvaart. Het volume krijgt bovendien de jongste maanden zware klappen. Tegelijkertijd heeft CVC blijkbaar een verzekerd dividend onderhandeld bij de kapitaalverhoging waarop het samen met de Deense Post heeft ingetekend. Is de prijsverhoging misschien niets meer dan een CVC-taks?
...

De Post verhoogt op 1 februari 2006 de tarieven. Dat mag geen verbazing wekken. De modernisering is weliswaar bezig, maar gaat niet in sneltreinvaart. Het volume krijgt bovendien de jongste maanden zware klappen. Tegelijkertijd heeft CVC blijkbaar een verzekerd dividend onderhandeld bij de kapitaalverhoging waarop het samen met de Deense Post heeft ingetekend. Is de prijsverhoging misschien niets meer dan een CVC-taks? Vanaf 1 februari zal een priorzegel 52 eurocent kosten in plaats van 50. Een verhoging met 4 %. En een non-priorzegel stijgt van 44 naar 46 eurocent, of 4,5 % meer. Dat verklaarde Bruno Tuybens, kersvers staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, vorige week in de senaat als antwoord op een vraag van Anke Vandermeersch (Vlaams Belang). Hij voegde eraan toe dat de prijsstijging niet hoger ligt dan de toename van de gezondheidsindex. Een merkwaardige manier van tellen. In de periode mei 2004 tot november 2005 is de gezondheidsindex gestegen met slechts 2,77 %. De prijsstijgingen van 4 % en 4,5 % zitten daar dus stevig boven. Het onderscheid tussen prior (brieven besteld één dag na gepost te zijn) en non-prior (besteld twee dagen na gepost te zijn) ontstond in november 2002. De eerste prijsverhoging dateert van mei 2004, toen de priorbrief 2 % duurder werd (van 49 naar 50 eurocent) en de non-prior 7,3 % (van 41 naar 44 eurocent). Tussen november 2002 en mei 2004 steeg de gezondheidsindex met 2,9 %. De priorbrief hield het toen met 2 % stijging bescheidener, maar de non-prior (+7,3 %) helemaal niet. Nemen we die twee periodes samen, dan is de priorbrief sinds zijn ontstaan in november 2002 slechts lichtjes meer dan de gezondheidsindex gestegen. De non-priorbrief werd fors duurder (6,43 procentpunten meer dan de index). Als we rekening houden met het relatieve gewicht van beide categorieën (60 % zijn priorbrieven, 40 % non-priorbrieven), dan is in de afgelopen drie jaar de Belgische postzegel drie procentpunt meer dan de gezondheidsindex gestegen. En het kan gevreesd worden dat dit niet het einde is. De Post heeft altijd gezegd dat tegen 2007 het onderscheid tussen prior en non-prior zal verdwijnen. Het is twijfelachtig dat dit gepaard zal gaan met een daling van de gemiddelde postzegelprijs. Op 1 januari 2006 gaat weer een stuk van de postmarkt open voor concurrentie. Brieven tot 50 gram zullen dan ook vrijgemaakt zijn. Liberalisering leidt tot prijsverlaging, zegt de economische theorie. Maar dat schijnt niet op te gaan bij de Belgische post. Terwijl de concurrentie toeneemt, verhoogt ze haar tarieven. In de hoofdkantoren van Deutsche Post en TNT zal dit graag genoteerd worden. TNT heeft al eerder aangekondigd het geld dat het niet gebruikt heeft voor de overname van De Post in te zetten voor een aanval op de Belgische markt. Dat is actueler dan ooit, nu TNT zich gaat ontdoen van zijn logistieke poot en zich volledig gaat concentreren op post en express. Naar verluidt is TNT via zijn dochter BD volop bezig met het uitbouwen in België van een netwerk om geadresseerde zendingen te kunnen versturen.