Het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) kondigde een paar maanden geleden aan dat het diepgaand gaat samenwerken met de verschillende kamers van koophandel. En op 22 oktober wordt Industrie Vlaanderen gelanceerd, een samenwerkingsplatform van de sectorale organisaties van de belangrijkste industrietakken in Vlaanderen. "De bedoeling is om de rol en de noden van de on...

Het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) kondigde een paar maanden geleden aan dat het diepgaand gaat samenwerken met de verschillende kamers van koophandel. En op 22 oktober wordt Industrie Vlaanderen gelanceerd, een samenwerkingsplatform van de sectorale organisaties van de belangrijkste industrietakken in Vlaanderen. "De bedoeling is om de rol en de noden van de ondernemingen nog meer bekend te maken bij andere actoren zoals de overheid, de sociale partners, het onderwijs en het brede publiek," zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen, een van de deelnemers aan het project. "Tussen de sectoren bestaan er bovendien meer synergieën dan men denkt. We worden bijvoorbeeld meer en meer met dezelfde problemen geconfronteerd zoals de constante nood aan innovatie. Een reactie op de samenwerking VEV-Kamers is het niet, maar het past wel in de stroomlijning tussen werkgeversorganisaties." WILSON DE PRIL (AGORIA). "Ja, maar dat gebeurde op een zeer informele manier. Nu beschikken we over een formeel platform waar we standpunten gaan ontwikkelen die dan hun weg moeten vinden naar de sociale partners en de overheid. Voortaan komen we met concrete acties naar buiten. Met het oog op de volgende federale verkiezingen zijn we van plan om aan de verschillende politieke partijen een lijst te overhandigen met beleidsmaatregelen die voor ons prioritair zijn." DE PRIL. "Het platform is een samenwerking tussen sectorale organisaties voor textiel, kleding, voeding, chemie, de meubelbranche, de grafische sector en de technologische industrie. Uiteraard zijn ook andere industrieën welkom. Ik pin mij niet vast op bepaalde definities. Veel mensen denken nog altijd dat bedrijven veel weg hebben van de industrie uit de negentiende eeuw, terwijl bijvoorbeeld bepaalde aspecten zoals diensten en kennisbeheer evenzeer belangrijk zijn." DE PRIL. "Een voorwaarde is dat de zeven sectoren die zich bij het platform aansluiten een sterk uitgebouwde Vlaamse structuur hebben. Agoria Vlaanderen, Febelhout of Fevia hebben op het Vlaamse niveau hun strepen al verdiend." A.M. [{ssquf}]