Het hoofdverhaal van deze Trends is kwetsend voor de lezer van dit blad. Tegen welke achtergrond staat het ? Het kapitalisme met een menselijk gelaat wordt gerestaureerd. Na de oorlog schiep de sociaal-demokratie van SP/PS en de kristelijk-socialen omwille van loffelijke beweegredenen een onbetaalbare welzijnsmaatschappij. De restauratie is in haar beginfaze, de sanering van de bevoogdingsstaat eveneens. Op de breuklijn van nieuw en oud wortelt de verwarring diep. Sedert '45 werd de publieke opinie in België in een maatschappelijk coma gemasseerd door een voorhoede van politici, publicisten, sociale werkers. Hoe welvaart diende geschapen te worden (door vlijt, ernst, visie en expansie ; de les van twee eeuwen industriële revolutie), werd vergeten. De gebraden duiven zouden eenieder door herverdeling in de mond vliegen. Om dit doel te bereiken, heette het t...

Het hoofdverhaal van deze Trends is kwetsend voor de lezer van dit blad. Tegen welke achtergrond staat het ? Het kapitalisme met een menselijk gelaat wordt gerestaureerd. Na de oorlog schiep de sociaal-demokratie van SP/PS en de kristelijk-socialen omwille van loffelijke beweegredenen een onbetaalbare welzijnsmaatschappij. De restauratie is in haar beginfaze, de sanering van de bevoogdingsstaat eveneens. Op de breuklijn van nieuw en oud wortelt de verwarring diep. Sedert '45 werd de publieke opinie in België in een maatschappelijk coma gemasseerd door een voorhoede van politici, publicisten, sociale werkers. Hoe welvaart diende geschapen te worden (door vlijt, ernst, visie en expansie ; de les van twee eeuwen industriële revolutie), werd vergeten. De gebraden duiven zouden eenieder door herverdeling in de mond vliegen. Om dit doel te bereiken, heette het te jagen wild ondernemer en de te vernietigen schuilplaats heette onderneming. Uitgeputte ondernemers en leeggebloede ondernemingen zouden de ingangen zijn naar een Aards Paradijs.Het resultaat van de veldslag heeft opgeleverd wat men kon voorspellen. Ondernemers in Vlaanderen zijn geen volkshelden (de gesmaadde Walen hebben meer klementie). Het omslagverhaal, blz. 28, illustreert de kloof tussen het zelfbeeld van de ondernemers en de ongezouten mening van de Belg. Reakties op het gepubliceerde onderzoek kunnen zijn : afwijzend, instemmend of een mengsel van beide. Bij de vraag naar bedenkingen van enkele Managers van het Jaar een enquête binnen de enquête akteerden we een milde meerderheid én een weerbarstige minderheid. Ook aan de top van het ondernemen is het aanschouwen van deze spiegel verschroeiend. Men herkent niet zichzelf en meent door een kaleidoskoop te kijken (vooringenomen vragen, Trends als provocateur, vooropgezet spel van de enquêteurs ?). De extreemste reaktie was : "Als het zo zit, wel OK, sleutel onder de mat, dat ze het zelf oplossen ; ik heb er genoeg van om op te draaien voor zo'n ondankbaren ; kijken ze echt niet verder dan de verpakking van het ondernemen de BMW van de patron ; zien ze niet de dubbele uren, het weekendwerk, de avonden uit voor de zaak die duizenden uren stelen van de partner en de kinderen ? "Wat is er gebeurd ? Een blitzanalyse. Welke organizaties staan voor de ondernemers ? Het VBO, het Instituut van de Onderneming, het VEV, de bedrijfstakorganizaties hebben met hun brochures en debatten geen breed elektoraat pro de onderneming gevormd. De jongste inspanning het VEV en zijn debat over een Strategisch Plan Vlaanderen bereikte slechts een smal segment van de bevolking.Welke media staan voor de ondernemers ? De verslaggeving van De Financieel Ekonomische Tijd, Trends, de ekonomische rubrieken van dag- en weekbladen blijken geen breed begrip te hebben kunnen creëren voor het ondernemen. De sleutelkanalen naar de massa de televisiestations ignoreren de ondernemers en de ekonomie. Het VEV één voorbeeld uit duizende haalde met zijn Strategisch Plan noch de BRTN, noch VTM.Welke jeugd staat voor de ondernemers ? De groeiende groep studenten die in de humaniora, aan de hogeschool of universiteit zachte vakken volgt, gelooft in het stereotiep : de ondernemer is te mijden.Welke partij staat voor de ondernemers ? Eerst het groene hout. De CVP beperkte zich op haar kerstkonventie tot een lauwe tekst en een applausje voor een ondernemer uit de pretsektor ; de VLD houdt inniger van haar poujadistische kiesmeerderheid dan van de ondernemers. Het dorre hout kan gehakt worden bij SP, Agalev, Volksunie en Vlaams Blok. De ene partij heviger dan de andere is vijandig tot onverschillig.Welke toptraining staat voor de ondernemers ? Rektor Oosterlinck van de KU Leuven, een ingenieur-wetenschapper met veel kontakten in de ondernemingswereld, zegt dat mei '68 de studenten en de professoren hebben afgekeerd van het ondernemen. De ondermijning van de geesten is haast totaal.Wat te doen ? Ondanks de blamage... verder vechten op een maatschappelijk terrein afgepaald door onbegrip en desinteresse. De tijdsgeest zit mee, nog niet in eigen land, wel internationaal. De ruk naar de acceptatie van de ondernemer zal volgen als jaar na jaar helderder wordt hoe Europa tweede- tot derderangs dreigt te worden onder de druk van het Amerikaanse en Aziatische ondernemerschap. Things must get worse before they will get better.F. Cr.