Flauwekul," zo vatte ze vorige week de speech van Vlaams minister-president Bart Somers ( VLD) samen. Wivina Demeester ( CD&V) - in een vorig leven minister van Begroting - stak haar ongenoegen niet onder stoelen of banken toen Somers het parlement zei dat de Vlaamse regering de tering naar de nering zette en intussen het tekort van 35 miljoen euro in het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap doorschoof naar 2004. Bij wijze van bliksemafleider ...

Flauwekul," zo vatte ze vorige week de speech van Vlaams minister-president Bart Somers ( VLD) samen. Wivina Demeester ( CD&V) - in een vorig leven minister van Begroting - stak haar ongenoegen niet onder stoelen of banken toen Somers het parlement zei dat de Vlaamse regering de tering naar de nering zette en intussen het tekort van 35 miljoen euro in het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap doorschoof naar 2004. Bij wijze van bliksemafleider vroeg de Vlaamse regering een audit van het Fonds. "Mij niet gelaten, maar dat lost het probleem niet op," bijt Demeester van zich af. "Deze regering is een duiventil, waarin te weinig mensen de draagwijdte van de begroting beseffen." WIVINA DEMEESTER (CD&V). "Ik denk niet dat het gaat om een simpel kastekort. Er is een structureel probleem. Het dossier van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap is het topje van de ijsberg. Er zijn ook betalingsproblemen met de huursubsidies, budgetten voor openbare werken, nascholingspremies en de advocatenkosten voor overheidsopdrachten. Minister Dirk Van Mechelen (VLD) heeft deze zomer dan wel de voorschotten teruggeschroefd omdat de uitgaven sneller groeiden dan de economie toeliet, maar er ontbreekt een gezonde visie op de begroting. Wellicht door het gebrek aan ervaring van de huidige ploeg." DEMEESTER. "De regering switchte van een verbintenissenbegroting naar een uitgavenbegroting. Daar zit het probleem. Ale je een huis van 150.000 euro koopt en je hebt zelf 75.000 euro en je leent hetzelfde bedrag, kan je met dat geld intussen geen nieuwe auto van 12.500 euro kopen. De Vlaamse regering maakt die fout en geeft haar geld meer dan één keer uit. Ook de klassieke fout van debudgettering - iets waar Belgische regeringen zich vroeger aan bezondigden om de begroting te laten kloppen - is de Vlaamse regering niet vreemd. Sommige projecten worden gewoon buiten de begroting gefinancierd, wat uiteraard niet belet dat het geld wel op tafel moet komen." DEMEESTER. "Wie de ambtenarij de les wil lezen, moet daarna de zwartepiet niet doorspelen aan de ambtenaren. Lees de rapporten van het Rekenhof erop na en je ziet dat de Vlaamse regering te weinig oog heeft voor de begroting. We betalen de stijgende kosten in de gehandicaptenzorg met de akkoorden die voormalig minister Mieke Vogels ( Groen!) afsloot. Het heeft geen zin te beweren dat de politiek te laat werd gewaarschuwd. De raad van bestuur zag het probleem al in maart aankomen en ging ook in oktober aan de alarmbel hangen. De kwestie is: een begroting op basis van ontvangsten die veel hoger worden ingeschat dan de economische groei, is funest. En precies dat doet de Vlaamse regering." R.B."Er ontbreekt een gezonde visie op de begroting, wellicht door het gebrek aan ervaring van de huidige ploeg."