Rome zou de KU Leuven willen scalperen tot Universiteit Leuven. Rome ziet dan theologen vertrekken, maar, hoera jubelt het journaille, zou meer wetenschappers zien binnenstappen. Ecrasons l'infâme is onder Vlaamse Halbstarken een eeuwig en aanbiddelijk gezelschapsspel. Gefundenes Fressen voor elke krantenmens die zijn ader voor satire kan openen tegen de obscurantisten van wijwater en kazuifel. Aanleiding is de spanning tussen Leuven en Rome over biomedische kwesties. Een half millennium is Galileo dood, toch wordt zijn skelet uit de lijkkist gehesen als getuige tegen de papenbent.
...

Rome zou de KU Leuven willen scalperen tot Universiteit Leuven. Rome ziet dan theologen vertrekken, maar, hoera jubelt het journaille, zou meer wetenschappers zien binnenstappen. Ecrasons l'infâme is onder Vlaamse Halbstarken een eeuwig en aanbiddelijk gezelschapsspel. Gefundenes Fressen voor elke krantenmens die zijn ader voor satire kan openen tegen de obscurantisten van wijwater en kazuifel. Aanleiding is de spanning tussen Leuven en Rome over biomedische kwesties. Een half millennium is Galileo dood, toch wordt zijn skelet uit de lijkkist gehesen als getuige tegen de papenbent. Marc Vervenne, Bijbelwetenschapper, rector van de KU Leuven, is oud-seminarist van Brugge, twijfelde tussen priester-arbeider of monnik van de Catsberg in Frans-Vlaanderen, maar bleef leek, voor hij zijn vrouw leerde kennen. De rector weet hoe het religieuze analfabetisme in Vlaanderen sterker is dan elders. Na eeuwenlang massakatholicisme en pastoorfabriekjes in de Klein-Seminaries bewoog de slinger naar restkatholieken en gelaïciseerde scholen met heiligennamen die de leraren en leerlingen voor geen snars snappen. Sint-Rita werd dus De Rozentuin. Weinig dertigers of veertigers kennen, beter, willen kennen, het ABC van een traditie die meer is en was dan een snoer van Gewijde Geschiedenis, catechismus, weesgegroeten, zondagsmis en achterlijkheid. In de Vlaamse kranten werd opnieuw het fabeltje opgedist van Galileo Galilei als illustratie van de domoren die de kerk besturen. Op zijn oude dag had hij inderdaad een conflict met de katholieke leiding. De veroordeling over zijn stelling dat de aarde rond de zon draaide en niet de zon rond de aarde, met alle theologische gevolgen van dien, had hoofdzakelijk te maken met de rol die hij wilde spelen als theoloog en niet als wiskundige. Het Heilig Officie bevocht niet de mathematica van Galileo, wel zijn theologie. Elk kind kent de koene Columbus die in 1492 naar het westen zeilde, moedig en bevend wijl de kerkelijke idioten ordonneerden dat de wereld vlak was. Columbus zou verzwolgen worden in een satanische grot over de rand van het plat. Ondertussen, ondanks propagandistische bluf voor de eeuwigdurende en unieke waarde van de Verlichting (achttiende eeuw, voordien was de wereld een rimboe van non-kennis door die ezels van christelijken) als A History of the Warfare of Science and Theology in Christendom, twee volumes van Andrew Dickson White (1832-1918), stichter van Cornell University, weet iedereen die mythes afzweert dat elke intellectueel, elke prelaat van de katholieke kerk wist dat de wereld rond was. De Gelukzalige Bede (673-735), bisschop Virgilius van Salzburg (720-74), Hildegard von Bingen (1098-1179) en Thomas van Aquino (1124-1274) leerden dat de wereld een globe was. De vier zijn heiligen van het christendom, hun doctrine was dus koosjer. Edward Grant bestudeerde de middeleeuwse kosmologie en vond dat in de scholastieke geschriften er nergens, buiten enkele weerleggingen, sprake was van een vlakke aarde. Waarom weten wij dat niet? Omdat gedurende de laatste drie eeuwen de leugen over de onvermijdelijke en bittere strijd tussen godsdienst en wetenschap het eerste en belangrijkste wapen was en is van de atheïsten. Voor de lobby van de Verlichting, die er alle belang bij heeft om haar emanciperende, belangwekkende rol te propageren, was er eeuwenlang geen wetenschap door de christelijke godleer. Je kan, zie het spectaculaire For the Glory of God (How monotheism led to reformations, science, witch-hunts and the end of slavery) van Rodney Stark, Princeton, 2003, makkelijk de tegenstelling bewijzen: dat de christelijke theologie essentieel was voor de opkomst van de wetenschap. De duisternis na de Val van Rome tot de Verlichting is prietpraat. En die prietpraat zet brave lui aan tot het uitsmeren van onnozelheden in Vlaamse krantenkolommen. Het was de nazipartij, niet de Duitse protes-tantse of katholieke kerk, die trachtte de "joodse" natuurkunde te vernietigen, het was de communistische partij, niet de Russisch-orthodoxe kerk, die de bourgeois-genetica, wilde uitroeien. De nazi's en de communisten stammen uit een dolgedraaide Verlichting-traditie. À propos, de Cristo Redentor van Rio de Janeiro als nieuw wereldwonder is de reinste prutserij. Zet 21 spektakels op een lijst op het internet, laat de prentjeskijkers kiezen en kitsch is de conclusie. Beter universiteiten met een grote K dan geïdiotiseerde volksraadplegingen op de elektronische snelweg. De auteur is directeur-hoofdredacteur van Trends.Frans Crols