Het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten ( IAB) verzet zich tegen het wetsontwerp van CD&V om de titel van consultant wettelijk te beschermen. Het heeft namelijk geen enkele zin, zegt IAB -voorzitter Johan De Leenheer. "Uiteindelijk kan iedereen zich consultant noemen. Dan kun je voor elk type van adviseur een apart instituut oprichten. Op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, financiën en vennootschapsrecht vormen de leden van he...

Het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten ( IAB) verzet zich tegen het wetsontwerp van CD&V om de titel van consultant wettelijk te beschermen. Het heeft namelijk geen enkele zin, zegt IAB -voorzitter Johan De Leenheer. "Uiteindelijk kan iedereen zich consultant noemen. Dan kun je voor elk type van adviseur een apart instituut oprichten. Op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, financiën en vennootschapsrecht vormen de leden van het IAB al de raadgevers van de onderneming. Voor alle andere materies kunnen de bedrijven beroep doen op advocaten en notarissen - ook gereglementeerde beroepen." JOHAN DE LEENHEER (IAB). "Het wetsvoorstel voorziet in een lightversie van bescherming om de consumenten een minimum aan kwaliteit te garanderen, zonder dat daarvoor een apart instituut moet bestaan. Maar het gevaar bestaat dat ook economische beroepen - zoals de interne en forensische auditoren - in deze lichte structuur opgenomen worden. En daarmee gaan we niet akkoord, omdat het IAB al wettelijke garanties biedt op het vlak van de deontologie, het beroepsgeheim en de verplichting tot permanente vorming. Ik zie dus niet in waarom bijvoorbeeld de titels van intern of forensisch auditor beschermd moeten worden. Desnoods moeten sommige economische beroepsgroepen uitgesloten worden, anders ontdoet men het IAB van zijn substantie. Ik denk niet dat de wetgever in 1985 een instelling heeft opgericht om ze achttien jaar later helemaal uit te hollen." DE LEENHEER. "Inderdaad. Sinds midden februari kunnen de 3692 externe accountants in België voor een beperkte periode optreden als bestuurder wanneer een bedrijf in een moeilijke periode verkeert. Uiteraard is dat aan strikte voorwaarden verbonden. Wanneer de handelsrechtbank een voorlopige bestuurder aanduidt om de situatie recht te trekken, is het vaak al te laat. Daarom heeft de raad van het IAB besloten om de leden - maar dan enkel diegenen die er uitdrukkelijk om verzoeken - toe te laten om benoemd te worden tot bestuurder van vennootschappen. Die toelating geven we echter niet onder alle omstandigheden. Het bedrijf moet in moeilijkheden zijn en alle andere mogelijkheden om de situatie van de onderneming recht te trekken moeten uitgeput zijn. Er kan ook geen sprake van zijn om ad nutum bestuurder te blijven. Het mandaat moet beperkt zijn in de tijd." DE LEENHEER. "Die toelating is nog vrij recent, maar we hebben toch al een aanvraag binnengekregen. We hebben die trouwens afgewezen omdat het ging om een management buy-out. We kwamen tot het besluit dat de accountant de onderneming ook bijstand kon geven zonder bestuurder te worden." Amid Faljaoui"Externe accountants mogen nu voor een beperkte periode optreden als bestuurder wanneer een bedrijf in een moeilijke periode verkeert."