De Amerikanen hebben altijd al een lengte voorsprong gehad op het gebied van technologische innovaties of het massaal in gebruik nemen ervan. Het volstaat om de metro in New York te nemen om dat met eigen ogen vast te stellen: tal van pendelaars jongleren met twee of zelfs drie smartphones en halen ostentatief hun e-books of iPads boven om de ochtendkrant te doorbladeren of om de meest recente roman te lezen! Een tijdelijk fenomeen of een duurzame evolutie? De toekomst zal het uitwijzen... Op dit moment heeft Apple ondanks de vrees voor de vermeende zuinigheid van de Amerikaanse consument geen reden tot klagen! Ook al heeft Cash de technologiesector onlangs al onder de loep genomen (zie Cash nr. 14), toch is het interessant om hem ook eens door de bril van een Amerikaanse specialist te bekijken, misschien zelfs nog interessanter gezien de nieuwste ontwikkelingen en de bedrijven die daarvan kunnen profiteren. Sommige aandelen die Greg Tuor...

De Amerikanen hebben altijd al een lengte voorsprong gehad op het gebied van technologische innovaties of het massaal in gebruik nemen ervan. Het volstaat om de metro in New York te nemen om dat met eigen ogen vast te stellen: tal van pendelaars jongleren met twee of zelfs drie smartphones en halen ostentatief hun e-books of iPads boven om de ochtendkrant te doorbladeren of om de meest recente roman te lezen! Een tijdelijk fenomeen of een duurzame evolutie? De toekomst zal het uitwijzen... Op dit moment heeft Apple ondanks de vrees voor de vermeende zuinigheid van de Amerikaanse consument geen reden tot klagen! Ook al heeft Cash de technologiesector onlangs al onder de loep genomen (zie Cash nr. 14), toch is het interessant om hem ook eens door de bril van een Amerikaanse specialist te bekijken, misschien zelfs nog interessanter gezien de nieuwste ontwikkelingen en de bedrijven die daarvan kunnen profiteren. Sommige aandelen die Greg Tuorto noemt, zijn overigens onbekend voor de doorsnee Europese belegger en zijn nog goedkoop. GREG TUORTO. De sector heeft veel cash vergaard (gemiddelde stijging van 18 à 20 % van de balansen) en de bedrijven maken er nu op een efficiëntere manier gebruik van. Vroeger hadden ze de neiging om dat geld te investeren in overnames en dat soort van transacties weegt op de prestaties van de aandelen of stelt de stijging van de koersen uit. Vandaag zijn de fusie- en overnameactiviteiten weer toegenomen op de markt, maar niet zoveel als we zouden verwachten in een context van economisch herstel en niet noodzakelijk in de technologiesector. Nog een ander defensief element is dat de druk op de prijzen afneemt. Vroeger heerste er een moordende concurrentie tussen bedrijven, met name in de halfgeleidersector. Ze wilden koste wat het kost hun verkoop verhogen, ook al betekende dit dat de prijzen - en de marges - eronder leden. Vandaag is het onevenwicht tussen het aanbod en de vraag zodanig dat dit niet meer het geval is, wat het risico op een daling van de aandelenkoersen beperkt. TUORTO. De waarderingen blijven aantrekkelijk met een koers-winstverhouding van 13,9, een pak lager dan het gemiddelde over de laatste vijf jaar, en sommige segmenten, zoals halfgeleiders, zijn zelfs nog goedkoper. De technologiesector is ook de sector die het meest exporteert: 54 % van de inkomsten is afkomstig uit het buitenland, inclusief de opkomende landen. Ondanks de crisis in 2008-2009 zijn de bedrijven hun uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling blijven opvoeren (gemiddeld +1 %). Onze historische studies hebben uitgewezen dat bedrijven die blijven investeren (ongeacht de economische context) de neiging hebben om meer grote ontdekkingen te doen en hun sector te domineren. Het deel cash op de balansen van de technologiebedrijven in de S&P500-index heeft een recordniveau bereikt, wat leidt tot investeringen, maar ook tot een verhoging van de dividenden of de terugkoop van aandelen. De verwachte stijging van de vraag vanuit bedrijven, op zijn minst om hun verouderende infrastructuur te vervangen, en voorraadniveaus die een stuk lager liggen dan het gemiddelde niveau op vijf en tien jaar, spelen de sector eveneens in de kaart. Zo bedroegen de voorraden van technologisch materiaal eind 2009 het equivalent van 29,7 dagen, tegenover een gemiddelde van 42,6 dagen over vijf jaar. De winstvooruitzichten van analisten zijn gestegen, maar lijken niet onbereikbaar en zouden zelfs overtroffen kunnen worden, zoals het geval was in het eerste kwartaal. Ten slotte zou de nieuwe cyclus van belangrijke innovaties die wij verwachten de sector op lange termijn moeten kunnen blijven ondersteunen. TUORTO. In de eerste plaats de explosieve toename van draadloze toepassingen en de verspreiding van smartphones, zowel binnen de bedrijfswereld als bij het grote publiek. Het potentieel is enorm: de smartphones vertegenwoordigen op dit moment nog maar 10 % van het miljard draagbare telefoons verkocht in de VS. We kunnen inzetten op dat thema via fabrikanten van telefoons en via fabrikanten van de nodige antennes en kabels om de ontvangst te verbeteren en de 3G-netwerken (en 4G in 2011) te ontlasten. Het tweede thema heeft betrekking op cyberveiligheid, een prioriteit voor de administratie-Obama: het overheidsbudget gewijd aan de sector is op één jaar tijd met 400 % opgetrokken en de wereldwijde particuliere en publieke uitgaven voor cyberveiligheid zullen volgens sommige prognoses met 40 tot 50 % stijgen in 2010 en met 30 % in 2011. De halfgeleiders zijn een ander favoriet thema. De fabrikanten hebben hun productiecapaciteit sterk teruggeschroefd tijdens de crisis en elk herstel van de vraag heeft daarom een aanzienlijke impact. Ook dit segment wordt gekenmerkt door innovaties, inclusief voor LED/LCD-schermen en Ethernet-netwerken. Een laatste thema is de stijging van de informaticakosten van de bedrijven, welke door Goldman Sachs geschat wordt op ongeveer 10 % in 2010. Die hogere uitgaven zullen betrekking hebben op de vervanging of modernisering van de technologische infrastructuur, evenals op innovaties zoals virtualisering, die het mogelijk maken om te besparen. (C) Door Béatrice Denis