J ean Pierre Vandeloo, directeur van de Dienst Investeren in Vlaanderen ( DIV), werd na een vernietigende audit door managementconsultant Arthur D. Little de laan uitgestuurd (zie Trends, 31 januari 2002). Pol Verhaegen, Vlaams ambtenaar van SP.A-signatuur en gewezen topman van het onlangs opgedoekte Fond...

J ean Pierre Vandeloo, directeur van de Dienst Investeren in Vlaanderen ( DIV), werd na een vernietigende audit door managementconsultant Arthur D. Little de laan uitgestuurd (zie Trends, 31 januari 2002). Pol Verhaegen, Vlaams ambtenaar van SP.A-signatuur en gewezen topman van het onlangs opgedoekte Fonds Vlaanderen-Azië, neemt de leiding van DIV waar. Tijdelijk. Want volgens insiders wordt in de coulissen, onder Franstalige druk, slag geleverd om het regionale investeringsbeleid terug te schroeven en deels opnieuw onder te brengen in een investeringsorganisme bij het federale ministerie van Economische Zaken. Zoals het aanslepende getouwtrek op het vlak van de buitenlandse handel tussen het op te richten federaal Agentschap voor de Buitenlandse Handel (opvolger van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel) en de regionale exportdiensten, Export Vlaanderen en zijn Waalse evenknie Awex, ziet het ernaar uit dat de DIV ook een speelbal wordt tussen voorstanders van een herfederalisering enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds, die export- en investeringspromotie binnenrijfde na de staatshervorming van 1988. Maar ook binnen de Vlaamse regering is er onenigheid over de plaats van de DIV in de hervorming van de Vlaamse administratie. Jaak Gabriëls ( VLD), Vlaams minister van Economie, wil DIV en Export Vlaanderen met de overige instrumenten voor een Vlaams economisch buitenlandbeleid integreren in zijn departement. Exportpromotie en DIV zouden in het buitenland onder één dak worden samengebracht in zogenaamde 'Vlaamse Huizen', maar wel onder toezicht van de Belgische ambassades. Vlaamse handelsprospectoren ( Vlev's) en investeringsprospectoren (DIV) kunnen dan, in landen waar de ene of de andere dienst niet aanwezig is, elkaars taken overnemen. Ernst & Young onderzoekt de samenwerkingsmodaliteiten. Tegen april-mei wil Gabriëls die plannen concretiseren. Gabriëls botst echter met Vlaams minister van Buitenlandse Zaken Paul Van Grembergen ( Spirit). Van Grembergen wil het brede Vlaamse buitenlandbeleid groeperen in zijn nieuwe ministerie voor Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking, waarin Export Vlaanderen omgeturnd wordt tot een agentschap voor internationale handel, maar zonder DIV. E.B.