Met bijna 100 vestigingen is de Broeders van Liefde een wijdvertakte organisatie. In Vlaanderen, maar ook over de taalgrens. Niet minder dan 13.321 werknemers zijn verantwoordelijk voor ruim 28.000 'cliënten'. Die zitten verspreid over woon-zorgcentra (4), zorginstellingen voor personen met een beperking (15), kinderdagverblijven (3), psychiatrische ziekenhuizen (11), een voorziening voor drughulpverlening (De Sleutel), jeugdzorginstellingen (2), maatwerkbedrijven (7) en scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs (52). Geconsolideerd over alle sectoren telt de organisatie niet minder dan 13.321 werknemers. Al staan de leraars van d...

Met bijna 100 vestigingen is de Broeders van Liefde een wijdvertakte organisatie. In Vlaanderen, maar ook over de taalgrens. Niet minder dan 13.321 werknemers zijn verantwoordelijk voor ruim 28.000 'cliënten'. Die zitten verspreid over woon-zorgcentra (4), zorginstellingen voor personen met een beperking (15), kinderdagverblijven (3), psychiatrische ziekenhuizen (11), een voorziening voor drughulpverlening (De Sleutel), jeugdzorginstellingen (2), maatwerkbedrijven (7) en scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs (52). Geconsolideerd over alle sectoren telt de organisatie niet minder dan 13.321 werknemers. Al staan de leraars van de 52 scholen van de Broeders van Liefde feitelijk op de payroll van de Vlaamse overheid. Volgens Raf De Rycke zal de organisatie Broeders van Liefde altijd waardegedreven werken. "We zien dat een verregaand sociaal engagement voor onze werknemers cruciaal is", zegt De Rycke. "Je komt bij ons niet werken voor een torenhoog loon, maar vooral vanuit een bezieling. Die blijft een belangrijke hoeksteen van onze organisatie." Diverse activiteiten vertonen ook tekenen van schaalvergroting. Zo nam de vzw een school in Ledeberg over. "De stijgende complexiteit om voorzieningen aan te sturen, maakt dat sommige organisaties bij ons aankloppen", vertelt De Rycke. "We moeten onze grenzen bewaken. Meer schaalgrootte betekent vaak dalende kosten en mogelijkheden om de kwaliteit te optimaliseren. Word je te groot, dan stijgen de kosten weer door de nodige coördinatie en verminderen de kansen voor kwaliteitsverbetering." Met een omzet van 450 miljoen euro in 2015 is de organisatie Broeders van Liefde een uit de kluiten gewassen onderneming. Het bedrijfsresultaat bleef beperkt tot 17 miljoen euro. "Dat is niet overdreven veel, rekening houdend met een terugtrekkende overheid en het opbouwen van voldoende reserves om de beleidsvoering op lange termijn te waarborgen", weet De Rycke. "Maar we moeten ons niet blindstaren op cijfers. Wij zijn ondernemers met een sociale dimensie. We streven niet naar winstmaximalisatie, maar willen een maatschappelijk doel realiseren." De activiteiten in maatwerkbedrijven zijn een relatief jonge diversificatie. "Die sector zien we als een verlengstuk voor onze andere activiteiten", zegt De Rycke. "Hij biedt perspectief aan mensen die na een behandeling, ondersteuning, ... niet of nog niet terechtkunnen in het reguliere arbeidscircuit. Op die manier groeien hun kansen op een volwaardig burgerschap." Er is in het zorgklimaat een en ander aan het verschuiven, onder meer door een budgetschaarste bij de overheid. Zo gebeurt meer zorg thuis of in een thuisvervangende situatie via mobiele teams. De Rycke. "De residentiële capaciteit van onze psychiatrische ziekenhuizen is de voorbije jaren al met ruim 8 procent verminderd en zal de komende jaren nog verder omgezet worden naar andere zorgvormen. Zo dragen we bij aan de verdere vermaatschappelijking van de zorg. Dat betekent niet dat er minder patiënten zijn, maar wel dat ze meer intensief en ambulant de nodige zorg zullen krijgen. Ik zie dat niet als een bedreiging. Als de patiënt er beter van wordt, zou het totaal verkeerd zijn die evolutie af te remmen." Roeland Byl