Twee jaar na de aankondiging wacht het bedrijfsleven nog altijd op de hervorming van de vennootschapsbelasting. "De zenuwachtigheid groeit," zegt Anne Murrath, managing partner van PricewaterhouseCoopers Tax Consultants. In een nieuwe studie analyseerde Murrath de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel en de huidige pijnpunten, die de ondernemingen ervaren bij het uitblijven van de beloofde tariefverlaging naar 33,99%. ...

Twee jaar na de aankondiging wacht het bedrijfsleven nog altijd op de hervorming van de vennootschapsbelasting. "De zenuwachtigheid groeit," zegt Anne Murrath, managing partner van PricewaterhouseCoopers Tax Consultants. In een nieuwe studie analyseerde Murrath de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel en de huidige pijnpunten, die de ondernemingen ervaren bij het uitblijven van de beloofde tariefverlaging naar 33,99%. Murrath: "Steeds meer buitenlandse investeerders kiezen eieren voor hun geld en laten ons land links liggen als mogelijke nieuwe locatie voor hun activiteiten. Op een Europees gemiddelde van 34% komen we met een nominaal tarief van 40% zelfs niet meer op hun shortlist terecht. Tot nu toe konden we deze handicap compenseren door fiscale gunstregimes. Maar daar heeft de Europese Commissie nu een stokje voor gestoken. In haar ijver voor een uniforme belasting op het spaarwezen wil zij tegen het einde van dit jaar alle concurrentievervalsende maatregelen van de lidstaten afschaffen. Zo komen onze troeven, waaronder de coördinatie- en distributiecentra , op de helling te staan." Ondertussen hebben andere lidstaten de boodschap begrepen. Murrath: "Ierland keurde een tarief van 12,5% vanaf 2003 goed, terwijl Frankrijk zijn crisisbelasting van 3,3% gaat afschaffen en Italië een algemene tariefverlaging van 36% naar 33% heeft aangekondigd. In Luxemburg en Nederland kun je via individuele rulings afspraken met de fiscus vastleggen. Het Verenigd Koninkrijk geeft tegenwoordig ook een vrijstelling van meerwaarden op aandelen. Bovendien beschikken vele lidstaten over een fiscale consolidatie, waarbij verliezen van de winsten tussen zusterbedrijven afgetrokken mogen worden. België is een van de weinige landen die dit systeem nog niet toepast." Normaliter had het huidige wetsvoorstel nog voor het zomerreces goedgekeurd moeten zijn. Maar de regering heeft de parlementaire discussie uitgesteld tot deze herfst. Murrath: "Toch blijft het opvallend stil rond dit thema. Ondertussen naderen de verkiezingen met rasse schreden en duiken alleen berichten van mogelijke budgettaire tekorten op. Daarom vrezen we dat de hervorming van de vennootschapsbelasting tot de volgende legislatuur zal uitgesteld worden, met alle negatieve gevolgen van dien. Het uitblijven van de wet verhoogt de rechtsonzekerheid bij de bedrijven."E.P. [{ssquf}]