De minister van Financiën komt zijn belofte na: op intresten en dividenden zal ook volgend jaar geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd zijn. Dat volgt uit een voorontwerp van wet dat de regering voorbereidt en dat eerstdaags bij het parlement wordt ingediend.
...

De minister van Financiën komt zijn belofte na: op intresten en dividenden zal ook volgend jaar geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd zijn. Dat volgt uit een voorontwerp van wet dat de regering voorbereidt en dat eerstdaags bij het parlement wordt ingediend. Even recapituleren. Boven op de gewone personenbelasting is aanvullende gemeentebelasting verschuldigd. Die verschilt van gemeente tot gemeente. In de meeste steden en gemeenten schommelt het tarief rond 8 procent. Enkele gemeenten heffen geen aanvullende gemeentebelasting. Dat is bijvoorbeeld het geval in Koksijde en Knokke. Kwatongen beweren dat precies daardoor het gemiddelde aantal artsen per honderd inwoners in die gemeenten zo hoog is. De aanvullende gemeentebelasting jaagt de belastingdruk stevig omhoog. Als u in een stad of een gemeente woont waar het tarief 8 procent bedraagt, betaalt u boven op elke 100 euro federale personenbelasting nog eens 8 euro aanvullende gemeentebelasting. Roerende inkomsten ontsnappen in de meeste gevallen aan die aanvullende gemeentebelasting. Het stelsel van de bevrijdende voorheffing werd ongeveer dertig jaar geleden ingevoerd. Dat betekent dat roerende inkomsten waarop roerende voorheffing ingehouden is, zoals intresten en dividenden, niet meer op het aangifteformulier voor de personenbelasting moeten worden vermeld. De ingehouden roerende voor- heffing is de eindbelasting. Ze werkt met andere woorden bevrijdend. Dat die inkomsten niet vermeld moeten worden op het aangifteformulier in de personenbelasting, betekent dat ze aan de gewone regels van de belastingheffing ontsnappen. Inclusief aan de regel dat boven op de personenbelasting ook nog eens aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is. De steden en gemeenten zien de aanvullende gemeente-belasting, wat die roerende inkomsten betreft, dus aan hun neus voorbijgaan. Dat is minder erg dan op het eerste gezicht lijkt. Toen de roerende voorheffing nog niet bevrijdend werkte - zo'n dertig jaar geleden - en de roerende inkomsten dus nog wel op het aangifteformulier vermeld moesten worden, behoorde het tot de nationale sport die inkomsten niet aan te geven. Op die manier ontsnapten ze toen ook al aan de aanvullende gemeentebelasting. Het bevrijdend maken van de roerende voorheffing, met de daaraan gekoppelde officiële vrijstelling van de aangifteplicht heeft die toestand alleen maar bestendigd. Vanaf volgend jaar vervalt het bevrijdende karakter van de roerende voorheffing. De roerende voorheffing zal in principe nog altijd de eindbelasting zijn, maar de roerende inkomsten zullen opnieuw op het aangifteformulier voor de personenbelasting moeten worden vermeld. Het normale gevolg daarvan is dat de roerende inkomsten vanaf volgend jaar ook opnieuw worden onderworpen aan de aanvullende gemeentebelasting. Maar de minister van Financiën heeft altijd ontkend dat dat de bedoeling zou zijn: de aangifteverplichting wordt enkel heringevoerd om de controle op de 'rijkentaks' mogelijk te maken. Bedoeld is de bijkomende heffing van 4 procent voor wie meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden heeft. Het probleem is evenwel dat de wettekst tot nog toe iets anders laat uitschijnen, met name dat de aanvullende gemeentebelasting wel verschuldigd zal zijn. Daar wordt nu een mouw aan gepast. Met het nieuwe wetsontwerp wordt uitdrukkelijk gezegd dat op intresten en dividenden ook vanaf volgend jaar geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd zal zijn. En wat dan met andere 'roerende' inkomsten? Denk aan inkomsten uit auteursrechten. Die vallen vandaag ook onder het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing, met de daaruit voortvloeiende vrijstelling van aanvullende gemeentebelasting. Vanaf volgend jaar moeten die inkomsten ook altijd op het aangifteformulier worden vermeld, en is het uit met de vrijstelling van aanvullende gemeentebelasting. De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog. www.fiscoloog.be JAN VAN DYCKOp auteursrechten zal wel aanvullende gemeentebelasting verschuldigd zijn.