Cleary Gottlieb is een instituut in Brussel. Toen het in 1960 neerstreek in de hoofdstad, was dat als allereerste Amerikaanse advocatenkantoor dat zijn tenten opsloeg op Europees grondgebied. De firma spitste zich onmiddellijk toe op het Europese recht en ze is die kernactiviteit altijd trouw gebleven. Twee derde van de 75 advocaten in het Brusselse kantoor is gespecialiseerd in Europees recht. Het overige derde houdt zich bezig met vennootschapsrecht in ruime zin.
...

Cleary Gottlieb is een instituut in Brussel. Toen het in 1960 neerstreek in de hoofdstad, was dat als allereerste Amerikaanse advocatenkantoor dat zijn tenten opsloeg op Europees grondgebied. De firma spitste zich onmiddellijk toe op het Europese recht en ze is die kernactiviteit altijd trouw gebleven. Twee derde van de 75 advocaten in het Brusselse kantoor is gespecialiseerd in Europees recht. Het overige derde houdt zich bezig met vennootschapsrecht in ruime zin. In tegenstelling tot de meeste zakenkantoren is Cleary Gottlieb veeleer horizontaal dan verticaal georganiseerd. Het laat ook de trend naar gespecialiseerde afdelingen links liggen. "Wij beschikken over een compact en polyvalent team, dat bestaat uit veelzijdige advocaten die zich aanpassen aan de marktomstandigheden", zegt Jan Meyers, geassocieerd advocaat bij Cleary Gottlieb en een specialist in fusie- en acquisitiezaken en financieel recht. Dankzij die flexibele organisatie wist Cleary Gottlieb zonder al te veel moeilijkheden de financiële crisis door te komen. "De economische omstandigheden zijn misschien minder gunstig, maar het ontbreekt zeker niet aan grote dossiers. Het zou pas slecht zijn als er niets gebeurde, maar dat is niet het geval", merkt geassocieerd advocaat Laurent Legein op. "In fusies en overnames is het de jongste tijd kalmer, maar andere zaken, zoals geschillen en bank- en financiële kwesties, hebben dan weer de kop opgestoken." "Wereldwijd groeit het aantal advocaten van Cleary Gottlieb met ongeveer 6 procent. De crisis heeft daar niets aan veranderd", zegt Meyers. Terwijl sommige grote Angelsaksische kantoren hun personeelsbestand afbouwden en soms zelfs associés bedankten voor bewezen diensten, deed Cleary Gottlieb volgens Legein "geen enkele economische afdanking tijdens de crisis". Dat kon omdat een vrij voorzichtig groeibeleid werd gevolgd, dat erop gericht is de evolutie op de juridische markt te volgen zonder meteen een legertje advocaten te ontplooien. Het aantal aanwervingen door het Brusselse kantoor kan elk jaar op de vingers van een of twee handen worden geteld. Cleary Gottlieb houdt aan zijn imago van 'exclusief' kantoor, dat enkel kandidaten van het hoogste niveau aanvaardt. Dat leidt in doorsnee wel tot een hoger kostenniveau, maar "met een compacter team hoeven we de klanten minder uren aan te rekenen", merkt Legein op. Meyers waagt zich aan een vergelijking: "Als in de film Apollo 13 de astronauten vernemen dat NASA een beroep doet op adviseurs die enkel op basis van hun tarief uitgekozen worden, is het al te laat: de raket is klaar om de lucht in te gaan." Als wereldwijd actief kantoor behandelt Cleary Gottlieb heel wat dossiers met een internationaal aspect. Zijn netwerk van 1200 advocaten, van wie een derde in Europa, is een mooie troef om uit te spelen bij multinationals en in grote internationale transacties. "Wij hebben in ons Brusselse kantoor de knowhow opgebouwd om dossiers met een zuiver internationale inhoud te behandelen", preciseert Legein. Tegelijk heeft het advocatenkantoor ook een Belgische spitspraktijk uitgebouwd. In 2013 behandelde de firma een aantal omvangrijke dossiers. Cleary Gottlieb was als adviseur van de Belgische overheid betrokken bij de grootste beursgang van het jaar, die van bpost. Het kantoor adviseerde ook de initiatiefnemers van de twee belangrijkste biedingen van 2013, het bod van Ackermans & van Haaren op CFE en dat van de Union Financière Boël op Henex. Ook bij de grootste private-equityoperatie, de overname van Campbell Europe (Royco, Devos Lemmens) door CVC Capital Partners, kwam het kantoor tussenbeide, dit keer als adviseur van de koper. De bankrechtspecialisten werkten ook als expert mee aan de opstelling van de bankenwet en de invoering van het Europees Stabiliteitsmechanisme. In juridische dienstverlening mikt het advocatenkantoor duidelijk op de top van de markt. Het spitst zich toe op complexe dossiers die een hoge meerwaarde meebrengen. Dat geheel van geavanceerde competenties, zowel op de Belgische als op de internationale markt, overtuigde de jury van de Trends Legal Awards om Cleary Gottlieb de titel van beste advocatenkantoor toe te kennen. GILLES QUOISTIAUXDankzij een flexibele organisatie wist Cleary Gottlieb zonder al te veel moeilijkheden de financiële crisis door te komen.