Dit keer maakt Hudson/De Witte & Morel in zijn jaarlijkse analyse van de beloningstrends geen precieze salarisniveaus bekend. Andere spelers in de hr-dienstverleningsbranche doen dat wel. Robert Walters bijvoorbeeld. Deze wervings- en selectiespecialist is net gespecialiseerd in een aantal branches die momenteel in de lift zitten. Volgens Robert Walters heeft de vraag naar financiële profielen niet alleen te maken met de krapte op de markt. Ook een hele reeks van nieuwe...

Dit keer maakt Hudson/De Witte & Morel in zijn jaarlijkse analyse van de beloningstrends geen precieze salarisniveaus bekend. Andere spelers in de hr-dienstverleningsbranche doen dat wel. Robert Walters bijvoorbeeld. Deze wervings- en selectiespecialist is net gespecialiseerd in een aantal branches die momenteel in de lift zitten. Volgens Robert Walters heeft de vraag naar financiële profielen niet alleen te maken met de krapte op de markt. Ook een hele reeks van nieuwe regels (Basel II, IAS/IFRS, SEPA of MiFID) veroorzaken dat de vraag naar gespecialiseerde financiële profielen is toegenomen. Robert Half International, een andere aanbieder van financiële profielen verwacht voor dit jaar een stijging van de salarissen met 3 tot 5 %. Naast de traditioneel zeer gegeerde boekhouders, is er opvallend meer vraag naar financiële specialisten voor strategische ondersteuning van de stijgende verkoop. Bovendien doen de Belgische kmo's het goed, waardoor ook hier de vraag naar interne en externe financiële profielen stijgt. De vraag naar hr-specialisten is dan weer toegenomen omdat bedrijven zich niet langer tevreden wensten te stellen met pure hr-expertise. Uiteraard blijven specialisten in werving & selectie of competentiemanagement zeer gegeerd. Van een hr-professional wordt echter meer en meer verwacht dat hij ook de rest van de business snel onder de knie kan krijgen. Hr-professionals die'generalist' zijn, blijven echter zeldzaam. Ten slotte zit er ook veel toekomst in een interim- niche: bedrijven vragen meer en meer financiële experts op interim-basis. Financiële experts wordt dan gevraagd om op een of meerdere projecten te werken. Een laatste belangrijke groeipool is het interim-management. De tijd is voorbij dat interim-management beperkt bleef tot een uitloopbaan voor kaderleden wier pensioen zich aankondigde. Interim-management opdrachten beperken zich ook niet langer tot algemene opdrachten. Ook in IT, productie, logistiek of hr bieden interim-managers hun diensten aan. Hun loon wordt op dagbasis bepaald en varieert van 800 euro per dag voor een interim-accountmanager over 1000 euro voor een IT-manager, terwijl een interim-CFO al snel 1500 euro per dag kan vragen. Op de volgende bladzijden vindt u voor de meest uiteenlopende vaste functies in groeisectoren de courante Belgische loonniveaus. Alain Mouton - alain.mouton@trends.be