Het structuurplan Vlaanderen is de motor van de geplande fusie tussen drie West-Vlaamse Intercommunales voor huisvesting ( WIH), economische expansie ( WIER) en ruimtelijke ordening ( Witab). WIH koopt gronden, voert infrastructuurwerken uit en verkoopt de verkaveling die op die manier ontstaat. WIER doet hetzelfde, maar met bedrijventerreinen; bekendste voorbeeld is Flanders Language Valley. Witab geeft de gemeenten advies aangaande milieu en ruimtelijke ord...

Het structuurplan Vlaanderen is de motor van de geplande fusie tussen drie West-Vlaamse Intercommunales voor huisvesting ( WIH), economische expansie ( WIER) en ruimtelijke ordening ( Witab). WIH koopt gronden, voert infrastructuurwerken uit en verkoopt de verkaveling die op die manier ontstaat. WIER doet hetzelfde, maar met bedrijventerreinen; bekendste voorbeeld is Flanders Language Valley. Witab geeft de gemeenten advies aangaande milieu en ruimtelijke ordening. Alledrie zijn het coöperatieve vennootschappen (cvba's) met als aandeelhouders de 54 West-Vlaamse gemeenten, de provincie West-Vlaanderen (zonder het arrondissement Kortrijk) en in het geval van de WIER ook een klein percentage privé-aandeelhouders. Witab - de minst winstgevende van de drie - heeft tegelijk de hoogste personeelskosten. Het werknemersaantal evolueerde op enkele jaren tijd van vier naar veertien. De oorzaak van deze expansie ligt in het structuurplan voor ruimtelijke ordening dat Vlaanderen in 1997 goedkeurde. Dat bezorgt Witab enorm veel opdrachten. Geert Sanders, directeur bij WIH/WIER/Witab: "De meeste bedrijven zouden zich daarbij in de handen wrijven, maar Witab had nooit de bedoeling om grof geld te verdienen met zijn studiewerk. Wij leveren onze aandeelhouders advies tegen kostprijs." Witab zal na de fusie over een eigen vermogen beschikken van 3,7 miljard frank. "De prijzen voor bouwgronden zijn als gevolg van het structuurplan Vlaanderen spectaculair gestegen," zegt Geert Sanders. "Daarom wordt het voor de WIH steeds moeilijker om de gronden die ze beheert uit te bouwen tot betaalbare sociale verkavelingen." De WIH richt zich almaar meer op de realisatie van sociale woonprojecten via bejaardenhuisvesting, verbouwen van verlaten bedrijfspanden en de herwaardering van stads- of dorpskernen. Toch zal de nieuwe intercommunale na de fusie nog verkavelingen blijven aanbieden om de verlieslatende activiteiten te compenseren.Volgens Geert Sanders was een allesomvattende aanpak noodzakelijk. De fusie zal leiden tot de WVI ( West-Vlaamse Intercommunale), die meer geïntegreerd zal zijn en over een groter financieel draagvlak beschikken. Totnogtoe stond ook de streekontwikkeling nogal in de schaduw. Daarin wil de nieuwe WVI verandering brengen. Zo gaat Witab het Westhoekoverleg - de conferentie van de burgemeesters uit de Westhoek over de ontwikkeling van de regio - coördineren en start ze een grensoverschrijdende samenwerking met Rijsel en Duinkerke. "Intern verschuift er niet zoveel. De grote veranderingen situeren zich op bestuurdersniveau en zitten in de financiële besparingen die mogelijk worden," aldus Sanders. "Bovendien zorgt een fusie voor een grotere beleidsmatige coherentie tegenover onze aandeelhouders en klanten."