Na een somber 2008 haalde uw fonds in 2009 een rendement van meer dan 20 %. Hoe verklaart u die goede prestatie?

DIERICKX-LEYS: We speelden in het begin van 2009 sterk in op de cyclische aandelen, waarvan er zeer veel onder hun boekwaarde noteerden. Naarmate het pessimisme wegebde, stegen vooral de cyclische aandelen zeer sterk. Tegen het einde van het jaar verrekenden de koersen van cyclische waarden al een heel deel van het te verwachten economische herstel. Voor ons was dat het moment om een groot deel winst te nemen op de conjunctuurgevoelige waarden. We herinvesteerden de vrijgekomen middelen vooral in defensieve waarden in de telecom-, consumptie- en nutssector. In de obligatieportefeuille mikten we op looptijden tussen twee en vijf jaar, omdat het rendement daarvan een heel...

DIERICKX-LEYS: We speelden in het begin van 2009 sterk in op de cyclische aandelen, waarvan er zeer veel onder hun boekwaarde noteerden. Naarmate het pessimisme wegebde, stegen vooral de cyclische aandelen zeer sterk. Tegen het einde van het jaar verrekenden de koersen van cyclische waarden al een heel deel van het te verwachten economische herstel. Voor ons was dat het moment om een groot deel winst te nemen op de conjunctuurgevoelige waarden. We herinvesteerden de vrijgekomen middelen vooral in defensieve waarden in de telecom-, consumptie- en nutssector. In de obligatieportefeuille mikten we op looptijden tussen twee en vijf jaar, omdat het rendement daarvan een heel eind hoger ligt dan op kortetermijngelden. DIERICKX-LEYS: Ja en neen. Neen, want het aandelengedeelte bleef het hele jaar onder 60 %, terwijl InterbeursHermes de vorige jaren eerder rond 70 % in aandelen belegd was. Ja, want we voerden het aandelengedeelte met ongeveer 5 % op in de eerste drie maanden van dit jaar, om het vervolgens lichtjes terug te schroeven. We blijven echter voortdurend kiezen voor kwaliteit en blijven ver weg van ondoorzichtige producten. De obligatieportefeuille is zeer behoudend belegd, met overwegend staatspapier met looptijden tot zes jaar. InterBeursHermes Pensioen profileerde zich in het verleden steeds als een van de meer dynamische pensioenfondsen. Dat type van fondsen laat toe om een belangrijk gedeelte van de opgebouwde pensioenbedragen in aandelen te beleggen. Voor de zeer defensieve belegger voorzag de wetgever een verzekeringscontract. DIERICKX-LEYS: Vooreerst stippen we even aan dat het beheer van een pensioenfonds zoals InterBeursHermes onderworpen is aan strikte wettelijke eisen. Een pensioenfonds van dit type moet minimaal 15 % aandelen en obligaties en maximaal 10 % cash aanhouden. Daarnaast gelden er bepaalde verdeelsleutels tussen grote en kleine beurskapitalisaties voor de aandelen en tussen privé- en overheidsobligaties binnen de obligatieportefeuille. Dierickx-Leys Luxembourg hanteert in de eerste plaats een bottom-upstrategie, dat betekent dat we steeds op zoek gaan naar aandelen die lager noteren dan de door ons geschatte intrinsieke waarde. Eens ze boven de intrinsieke waarde noteren, verkopen we de aandelen. In periodes waarin aandelen goedkoop zijn, wordt er zo automatisch meer gekocht en omgekeerd. Om te vermijden dat de portefeuille te eenzijdig in één of een beperkt aantal sectoren belegd is, gebeurt er een sectorverdeling van bovenaf in functie van de stand in de economische cyclus. DIERICKX-LEYS: Onze aandacht gaat nu in de eerste plaats naar defensieve aandelen. Zo verhoogden we het gewicht van de farmaceutische sector tot 5,5 %. Ook de telecom-, consumptie- en nutssector blijven goed vertegenwoordigd. DIERICKX-LEYS: Wij verwachten een weinig spectaculair jaar voor de aandelen. Daarmee bedoelen we dat de bewegingen veel minder krachtig zullen zijn dan we de vorige twee jaar gewoon waren. In de eerste jaarhelft zullen de bedrijfsresultaten nog profiteren van een mooie vergelijking met een zwak eerste en tweede trimester van vorig jaar. In de tweede jaarhelft zal de voorraadopbouw afgerond zijn en hebben we nieuwe positieve impulsen nodig om hoger te gaan. Tussentijdse bewegingen van 10 %, naar boven en naar beneden, zijn niet uit te sluiten. Toch verwachten we per saldo een positief jaar. (C) Door Karine Huet