PUZZEL MET VEEL STUKJES.
...

PUZZEL MET VEEL STUKJES.De Westvlaamse farma-groothandel Inter Nos blijft bij hoog en bij laag beweren dat het Franse Investipharm "een vijandige raider" is, die te allen prijze moet buitengehouden worden. In Franse hoek is deze bewering met een krachtig perscommuniqué als totaal ongegrond van de hand gedaan. Investipharm, dat in België al prominent aanwezig is (omzet 6 miljard omzet), zegt precies prat te gaan op zijn koöperatief model, dat sinds de stichting (1935, Nancy) als basis voor alle aktiviteiten heeft gediend. Ook in het geval Inter Nos wordt, aldus Investipharm, gemikt op algehele samenwerking met de basis, zijnde de zowat 600 apotekers-aandeelhouders van de Westvlaamse groepering. Steeds volgens Investipharm behoort daar ook een "eerlijke financiële regeling" bij. Vast staat dat de honderden Westvlaamse apotekers ook in een nieuwe (Franse) struktuur welkom zouden zijn.In het Inter Nos-dossier schuilt een wel heel merkwaardige kontradiktie : de honderden aandeelhouders van Inter Nos hebben tot op vandaag geen objektief oordeel kunnen vellen over het Franse bod. Gedelegeerd bestuurder Daniël Dedrie van Inter Nos riep al op 6 november een biezondere algemene vergadering bijeen, waar een (inmiddels door de Kommissie voor Bank en Financiewezen juridisch aangevochten) gifpil werd ingebouwd. Slechts een tiende van de aandeelhouders van Inter Nos kwam op de bewuste dag op het gebeuren af. Inmiddels heeft de Kommissie voor Bank en Financiewezen aan Investipharm zowel een publiek bod als een informele briefing richting aandeelhouders van Inter Nos ontzegd. Hoe kunnen de betrokkenen dan in alle sereniteit oordelen ?Het dossier Inter Nos zal, zoveel is duidelijk, nog een tijdje aanslepen. Begin januari zal de Kortrijkse Handelsrechtbank zich uitspreken over de dagvaarding die de Bankkommissie ingeleid heeft tegen Inter Nos en tegen de manier waarop Daniël Dedrie zijn gifpilkonstruktie heeft opgezet. De gifpil van Dedrie houdt in dat er alleen nog een "lege doos" zou overblijven voor een eventuele overnemer. Daniël Dedrie ontkent dat.Het touwtrekken rond Inter Nos moet voor een aantal andere onafhankelijk gebleven koöperatieven in de farma-distributie een teken aan de wand zijn. Op vandaag blijven er in België nog slechts vier dergelijke groepen over : Asma-Borgers (Antwerpen-Brabant), Alpha Repartition (Wallonië), Lifak (Limburg) en Inter Nos (West-Vlaanderen). In heel Europa zet zich de schaalvergroting door. De distributeurs van farmaceutische produkten willen taille hebben om een betere dialoog aan te gaan met de producenten van geneesmiddelen.