Evaluatie van websites
...

Evaluatie van websitesInSites, dat in mei 1997 werd opgestart door Tim Duhamel, Kristof De Wulf, Niels Schillewaert en Joeri Van den Bergh, noemt zichzelf de eerste onderneming die in Europa onderzoek verricht naar de effectiviteit van websites van bedrijven die het Internet als marketingmiddel inzetten. De vier initiatiefnemers zijn senior researcher aan de Vlerick School voor Management (Universiteit Gent). "Steeds meer bedrijven vinden de weg naar het Internet," stelt InSites. "Toch blijft het voor velen een stap in het duister. Het succes van een website is immers rechtstreeks afhankelijk van de mate waarin deze website is afgestemd op de wensen en behoeften van de bezoeker. Om aan goede webmarketing te doen, moeten bedrijven weten wie de bezoeker is en wat deze denkt en voelt over de website."En daar rijst dikwijls een probleem. Bedrijven zien wel hoeveel hits een site haalt, maar weten nauwelijks wie er een bezoekje aan brengt. Daarin wil InSite verandering brengen. Zo zoekt de onderneming momenteel naar het bezoekersprofiel van de sites van Stichting Marketing en Flexibank ( Beroepskrediet). Dat gebeurt op basis van banners en pop-ups. Het gaat hier niet om zogenaamde cookies programma's die een stukje info op de harde schijf van de bezoeker zetten en ervoor zorgen dat de persoon die een website uitbaat veel te weten komt over hem. Volgens Kristof De Wulf geven de banners een beeld van de personen die een site bezoeken, omdat de bezoekers aangemoedigd door de kans op een incentive hun mening over de site geven. Het probleem van die methode is dat daarmee de premiejagers en de extremen (zeer positief of zeer negatief) worden "geprikkeld". Bovendien is de steekproef minder nauwkeurig. Vandaar dat het bedrijf nog een tweede instrument ontwikkelde : de pop-up, een boodschap die op het scherm van elke tiende bezoeker verschijnt. Daarin wordt gevraagd of de bezoeker wil deelnemen aan een onderzoek. Op die manier komt InSites wel aan een redelijk betrouwbare steekproeftrekking. De bezoeker kan nog altijd weigeren, maar dat kan hij bij élk marktonderzoek. "We willen weten wie de bezoeker is. We peilen naar sociaal-demografische gegevens," aldus De Wulf. "Daarnaast vragen we naar het gebruik van het Internet. Is het de eerste keer dat die persoon naar de site surft of niet ? Vervolgens stellen we vragen over de website, de snelheid, de informatie en het ontwerp, en ten slotte peilen we ook naar een algemeen oordeel."De methode die InSites hanteert, kan men nog het best vergelijken met die van het kijk- en luisteronderzoek. Maar de InSites-methodologie kan ook worden gebruikt als een benchmark-instrument. Wie dat wenst, kan ook zetelen in een panel dat sites beoordeelt vooraleer die echt op het web worden bezet. De deelnemers krijgen dan 50 frank per beoordeling. Het bedrag wordt ofwel op hun eigen rekening gestort, ofwel als de deelnemer dat toestaat op de rekening van het Kinderkankerfonds.