De ondernemingen die niet alleen hun economische ontwikkeling willen veiligstellen, maar ook de ontwikkeling van hun omgeving, moeten in de eerste plaats steunen op twee essentiële factoren: ondernemingszin en innovatie. Vandaag moeten ze bovendien het hoofd bieden aan de mondialisering.
...

De ondernemingen die niet alleen hun economische ontwikkeling willen veiligstellen, maar ook de ontwikkeling van hun omgeving, moeten in de eerste plaats steunen op twee essentiële factoren: ondernemingszin en innovatie. Vandaag moeten ze bovendien het hoofd bieden aan de mondialisering. Meer dan ooit leeft het besef dat de ondernemingsgeest, en bijgevolg 'de ondernemer', de sleutel is tot het succes van een onderneming, of het nu om een kmo, een familiebedrijf of een multinational gaat. Tal van privé- en overheidsinitiatieven trachten de ondernemingsgeest bij jong en oud te bevorderen. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan vooraleer de ondernemershouding in de genen van de toekomstige generaties verankerd zit, maar het is noodzakelijk de inspanningen voort te zetten. Het 'oude' Europa heeft meer dan ooit nood aan ondernemers, aan mensen die risico's durven te nemen, die in staat zijn om een idee of een uitvinding in een geslaagde innovatie om te zetten. Innovatie is een stuwende kracht in de economie. Het is dan ook logisch dat de mensen met beslissingsbevoegdheid er alles aan doen om ze te bevorderen. Bovendien is technologische vooruitgang, goed voorbereid en goed geleid, een groeimotor voor de werkgelegenheid. Zoals de Britse econoom John Maynard Keynes tientallen jaren geleden al verklaarde, "ligt de moeilijkheid niet in het begrijpen van nieuwe ideeën, maar wel in het ontsnappen aan oude ideeën die zich in alle uithoeken van de geest vertakt en geworteld hebben". Innovatie bestaat er vaak in van eenvoudige ideeën uit te gaan en er producten en diensten met toegevoegde waarde voor de klanten en de maatschappij van te maken. Het is echter van het grootste belang om de samenwerking in een onderneming niet uit het oog te verliezen. De mooiste innovaties gebeuren transversaal over meerdere disciplines. De beste strategie bestaat erin de technologische middelen ten dienste te stellen van projecten die geleid worden door samengestelde teams. In ons bedrijf betekent dat fundamenteel en toegepast onderzoek, klinische experts, productie, commerciële diensten verenigd rond eenzelfde project. Een goede balans tussen al die functies is van groot belang om het voortbestaan van het model te verzekeren. Dat wil zeggen dat iedereen een bijdrage kan leveren en dat geen enkel departement de andere overheerst. De slaagkansen van een innoverend project hangen ook af van de openheid naar de buitenwereld. De snelheid waarmee alles verandert en de technologische complexiteit maken samenwerking uitermate belangrijk. België moet zich onderscheiden door innovatie als essentiële groeimotor te gebruiken. De economische ontwikkeling van ons land moet komen van synergie tussen verschillende hoofdrolspelers, zoals de universiteiten, de grote ondernemingen en de kmo's. Innovatie mag geen zaak zijn van alleen maar de O&O-laboratoria van de grote ondernemingen. Om te innoveren moeten de ondernemingen samenwerken met externe inspiratiebronnen. Ten slotte moet de studie van innovatieprocessen op wereldschaal gebeuren. Als alles intern of op lokaal niveau gebeurt, kan er geen diversificatie in onderzoek en ontwikkeling plaatsvinden. Om te vernieuwen, moeten we de voorrang geven aan knowhow en die zoeken waar ze te vinden is. In onze onderneming bijvoorbeeld werken meer dan veertig nationaliteiten en ze beheert permanent meer dan vijftig wetenschappelijke O&O-samenwerkingen over de hele wereld. Een mondiale aanwezigheid is vandaag een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van een onderneming. Op basis van dit alles kunnen we vijf essentiële groeifactoren voor een onderneming identificeren: - de capaciteit om strategische keuzes te maken en prioriteiten te kiezen; - kennisontwikkeling aanmoedigen door goed opgeleide mensen aan te trekken met een open geest; - zich openstellen voor de internationale markten; - geloven in de kracht van partnerships; - en ten slotte natuurlijk innoveren om een extra waarde te creëren. We kunnen niet spreken van een groeiende onderneming zonder over innovatie te spreken, ongeacht het activiteitsdomein. De ondernemingen die morgen zullen overleven, zijn die ondernemingen die vandaag de creativiteit aanmoedigen en de globalisatie aandurven. (T) Jean Stéphenne