Bij IBM leerde Michael Boeckx hoe een groot bedrijf functioneert. En doordat hij er enkele mensen onder hem kreeg, kon hij ook zijn managementvaardigheden ontwikkelen. "In 2010 ging ik in dienst bij IRIS ICT, waar ik het hoofd van Pre-Sales & Delivery werd", zegt hij. "In 2015 werd ik senior global architect bij VF Corporation. Ik heb in elke functie wel iets speciaals geleerd: het belang van de culturele verschillen tussen bedrijven en landen, maar ook hoe je functioneel management gestalte geeft."
...

Bij IBM leerde Michael Boeckx hoe een groot bedrijf functioneert. En doordat hij er enkele mensen onder hem kreeg, kon hij ook zijn managementvaardigheden ontwikkelen. "In 2010 ging ik in dienst bij IRIS ICT, waar ik het hoofd van Pre-Sales & Delivery werd", zegt hij. "In 2015 werd ik senior global architect bij VF Corporation. Ik heb in elke functie wel iets speciaals geleerd: het belang van de culturele verschillen tussen bedrijven en landen, maar ook hoe je functioneel management gestalte geeft." Wat is het meest markante in uw eerste jaar bij NRB? MICHAEL BOECKX. "Ik werd onmiddellijk met een stevige uitdaging geconfronteerd. Ik kwam van een bedrijf waar IT een consumptieproduct was. We waren geen aanbieder, maar een gebruiker. En dan beland je in een realiteit waar IT plots de kernactiviteit is. Dat vergt een heel andere instelling. Het omdraaien van die knop liep als een rode draad door het eerste jaar." In hoeverre was dat een verrassing? BOECKX. "Dankzij mijn CEO lag dat in de lijn van de verwachting. Samen stelden we een plan op. Erg snel raakten we het eens over waar de zwaartepunten zouden liggen. En dankzij zijn ondersteuning slaagde ik er ook in de doelstellingen te halen. Al aan het einde van het eerste kwartaal was de richting vrij duidelijk. De dingen vergden wel wat bijsturing, maar de eerste resultaten waren positief." Wat waren die zwaartepunten? BOECKX. "Innovatie is belangrijk. Ik moet bepalen hoe we die concreet invullen, zowel voor processen als voor producten. Hoe kan een werkwijze verbeterd of helemaal aangepast worden? In welke technologie investeren we? Dat zijn een belangrijke inschattingen. Artificiële intelligente is daar een treffend voorbeeld van. Er wordt veel over gesproken. Het is aan ons om bruikbare antwoorden te geven. Met onze klanten hebben we een incubator opgestart om de meerwaarde van artificiële intelligentie te onderzoeken. We hebben ook een team opgestart met als opdracht alles over artificiële intelligentie te commercialiseren." Dat brengt ons bij een volgend aandachtspunt. BOECKX. "Dat is continu verbetering aanbrengen aan onze portfolio. Het jongste jaar ging heel wat aandacht naar cloudtechnologie, wat door enkele wereldwijde spelers wordt aangeboden. Dat bezorgt een deel van het Belgische cliënteel koudwatervrees. Daar speelden we op in door een alternatief aan te bieden: kleinschalig en lokaal verankerd. Verbeteren betekent ook aandacht hebben voor kostenefficiëntie. Regelmatig moeten we ons durven afvragen of we goed bezig zijn, ook financieel. Overspelen we onze hand niet met deze of gene investering? Tegelijk stellen we vast dat de klant steeds meer bepaalt in welke richting we evolueren. Daarom organiseren we meer events. We zetten ook sessies op die de wisselwerking met de klant voeden. Dat geeft een beeld van wat ze willen. We zien de eerste resultaten van die aanpak." Wat zijn uw verwachtingen? BOECKX. "Voor het komende jaar ligt de focus op de operationele kant, wat op termijn tot kant-en-klare producten moet leiden. Ook cyberbeveiliging zal een bijzondere aandacht krijgen. En tot slot moeten we natuurlijk de vinger aan de pols houden van de nieuwigheden in IT. Klanten beschouwen ons als een ankerpunt. Lopen er vragen binnen, dan moeten wij daar een gefundeerd antwoord op kunnen geven."