België telt zowat 50.000 ingenieurs met een universitair diploma (ook wel burgerlijk ingenieur genoemd). Daarnaast zijn er nog 40.000 industrieel ingenieurs. Tussen beide groepen gaapt een loonkloof van 15 %.
...

België telt zowat 50.000 ingenieurs met een universitair diploma (ook wel burgerlijk ingenieur genoemd). Daarnaast zijn er nog 40.000 industrieel ingenieurs. Tussen beide groepen gaapt een loonkloof van 15 %. De jaarlijkse bezoldiging voor burgerlijk ingenieurs varieert van 28.600 euro tot 44.300 euro bruto. Het gemiddelde bedraagt 34.400 euro, of 2470 euro per maand. Die marge valt vrij breed uit, omdat de lonen variëren volgens de regio, de grootte van de onderneming en vooral de sector. De energiesector, de financiële instellingen en de grote namen van de chemische industrie betalen het best. De polyvalente studiebureaus, studiecentra, landbouw, waterwegen en bosbouw betalen het minst. In de administratie en het onderwijs liggen de gemiddelden onder het niveau in de privésector. Het loon van de ingenieurs neemt toe en dat is ook voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de evolutie van de taakinhoud. Bij AW Europe bijvoorbeeld kunnen ingenieurs kiezen tussen twee types van loopbaan: technisch en management. Die laatste vormt de beste piste om meer verantwoordelijkheid te krijgen en een hoger salaris op te strijken. "We hebben een technische filière in het leven geroepen, waarin vooral de technische competentie en expertise erkenning krijgt," nuanceert hr-manager Michaël Dubois. "Zo kan je ook op de technische piste carrière maken." Zoals in bijna de helft van alle ondernemingen in België wordt ook bij AW Europe het loon bepaald door het relatieve gewicht van de functie binnen de onderneming. "De mensen komen vooruit op basis van hun individuele verdienste," legt Dubois uit. "Elk jaar worden voor de medewerkers doelstellingen vastgelegd en op basis van de resultaten krijgen ze opslag. Of ze nu burgerlijk of industrieel ingenieur zijn, het diploma speelt al lang niet meer zo'n belangrijke rol als in het verleden."Het ingenieurschap is een van de meest veelzijdige opleidingen op de markt. In verschillende niches moeten echter nog leemten opgevuld worden, bijvoorbeeld in de spitselektronica. Er ontstaan ook nieuwe ingenieursprofielen, zoals de biomedische burgerlijk ingenieur (de eerste diploma's aan de universiteiten worden pas in 2009 uitgereikt). Die experts zijn onmisbaar geworden voor de ontwikkeling van hoogtechnologische toestellen die onder meer in de geneeskunde gebruikt worden.