Waar vorig jaar nog koeien graasden, lopen binnenkort de eerste werknemers. Vanaf juli vestigen er zich één tot twee nieuwe bedrijven per maand, naast bedrijven die nu nog verspreid in het Ieperse zitten en naar de nieuwe campus zullen verhuizen. Flanders Dialog Company, Financial Architects, Syvox en Keyware Technologies bijten de spits af. "Over een vijftal jaar zijn zo'n 2000 werknemers actief op de FLV-campus. Dit cijfer mag met een factor drie worden vermenigvuldigd wat betreft de afgeleide werkgelegenheid. Want in het businesspark is ook ruimte voor allerlei dienstverleners, gaande van een bankfiliaal, interimkantoor, reisbureau over een kinderdagverblijf tot onderhoudsdiensten," zegt Patrick Thomas, manager FLV HR Services.
...

Waar vorig jaar nog koeien graasden, lopen binnenkort de eerste werknemers. Vanaf juli vestigen er zich één tot twee nieuwe bedrijven per maand, naast bedrijven die nu nog verspreid in het Ieperse zitten en naar de nieuwe campus zullen verhuizen. Flanders Dialog Company, Financial Architects, Syvox en Keyware Technologies bijten de spits af. "Over een vijftal jaar zijn zo'n 2000 werknemers actief op de FLV-campus. Dit cijfer mag met een factor drie worden vermenigvuldigd wat betreft de afgeleide werkgelegenheid. Want in het businesspark is ook ruimte voor allerlei dienstverleners, gaande van een bankfiliaal, interimkantoor, reisbureau over een kinderdagverblijf tot onderhoudsdiensten," zegt Patrick Thomas, manager FLV HR Services. De ex-human resources manager van Lernout & Hauspie, zoekt nog hightech-medewerkers voor de bedrijven die zich in de taalvallei willen vestigen. "Wij fungeren als personeelsdienst voor de jonge, meestal buitenlandse, bedrijven die naar hier komen. De Belgische arbeidsmarkt is ze onbekend en bovendien hebben ze tijd noch geld om te investeren in eigen ondersteunende diensten." Geen gekke stunts.FLV heeft vooral nood aan softwareontwikkelaars. Maar ook linguïsten, projectmanagers, marketing- en salesmanagers en administratieve medewerkers zijn welkom.Hoe wil Thomas deze brainpower naar Ieper lokken? "Niet door met grof geld te zwaaien of gekke stunts uit te halen, maar door het jobaanbod. We bieden namelijk niet één bedrijf aan, maar een pool van bedrijven. De campusomgeving stimuleert de permanente uitwisseling van ideeën. Een informaticus die uitgekeken is op het ontwikkelen van software en zich meer wil bezighouden met applicaties, moet bij wijze van spreken maar de straat oversteken. Pas afgestudeerden kunnen eerst ervaring opdoen met softwareapplicaties alvorens zich op de technologie te storten. Wil men een eigen bedrijfje starten, kan men terecht in ons bedrijvencentrum. Via het FLV Fund kunnen we nieuwe initiatieven laten starten en doorgroeien. Het grootste aantrekkingspunt voor IT-professionelen is meewerken aan een nieuwe technologie. Ook het opleidingscentrum, FLV Education, waar men zich kan bekwamen in de technologie en applicaties, is een pluspunt." Allereerst wil men de kandidaten die vorig jaar naar de twee jobhappenings kwamen opnieuw aanspreken. "Zo'n 5000 mensen zijn toen naar Ieper gekomen. In de communicatie is echter iets verkeerd gelopen. Velen kwamen met het idee 's anderendaags aan de slag te kunnen in FLV. Wij vroegen echter aan de geïnteresseerden zich kenbaar te maken, zonder dat we over een vacaturelijst beschikten. Bovendien konden we toen niet alle kandidaten individueel spreken. Sommigen waren dan ook ontgoocheld en haakten af. Nu nemen we de draad opnieuw op. Anderzijds waren de happenings geen mislukking. Honderd bezoekers hebben het voorbije jaar een programmeercursus gevolgd. De 78 cursisten die de eindmeet haalden, kunnen allemaal aan de slag bij FLV-ondernemingen." Westhoek, uithoek?Thomas mikt in eerste instantie op lokale informatici. Hooggeschoolden vonden vroeger in de streek weinig of geen werk en moesten jarenlang hun heil zoeken in Gent, Antwerpen of Brussel. Nu doet zich het omgekeerde voor en kampt de regio met een tekort aan geschoold personeel. "We verruimen onze horizon dan ook naar heel Vlaanderen en Noord-Frankrijk."Voor veel Belgen staat Westhoek voor uithoek. "In kilometers is het misschien ver, maar fileproblemen kennen we hier niet. En voor IT-professionelen die met de nieuwe technologie werken, is afstand geen punt. En we houden er rekening mee dat heel wat werknemers zich na verloop van tijd in de regio zullen willen vestigen. Via partnerships met onroerendgoedkantoren denken wij ook aan huisvesting."Van voorspellingen over grote tekorten aan informatici ligt men niet wakker in FLV. "Opleiding is het enig antwoord. Zoek je alleen naar medewerkers met een diploma informatica, dan vis je in een vijver die bijna leeg is. Met het opleidingscentrum mikken we zowel op informatici die zich willen bijscholen als op mensen met een grote interesse voor informatica. Die kunnen zich in vijf maand omscholen tot informaticus. Het afgelopen jaar volgden 300 cursisten een opleiding, gaande van softwareprogrammering tot seminaries in artificiële intelligentie. Volgend jaar hebben we cursussen op postuniversitair niveau en besteden we meer aandacht aan managementopleidingen. Hiervoor zullen we samenwerken met Vlerick Leuven Gent Managementschool."H.V.