BETER ZONDER ASBEST.
...

BETER ZONDER ASBEST.De Chileense economie die sinds het begin van dit decennium stapsgewijs werd omgevormd van de vroegere strategie van protectionisme naar een liberalere markteconomie oogst duidelijk succes. "Het netto-effect van de nieuwe handelsstrategie op de groei van het BNP is aanzienlijk," schrijven Saar Van Hauwermeiren en Bert De Wel in het ecologisch vakblad Oikos (lente 1997). Maar ze relativeren meteen: "(...) de tol daarvoor ook: een grote inkomensongelijkheid, de vernietiging van de ecosystemen en de achteruitgang van de levenskwaliteit van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Vandaag leeft 28% van de Chileense bevolking nog in armoede. Het armste deciel ontvangt slechts 1,7% van het totale nationale inkomen, terwijl dit aandeel in 1992 nog 1,9% was." Volgens de ecologisten is de Chileense economie sterk gericht op de uitbuiting van de natuurlijke rijkdommen. Zo spreekt Bernardo Reyez van industriële dumping door het Westen. De stafmedewerker van het Instituto de Ecologica Politica (IEP) verwijst naar de Chileense productie van asbestcement, dat in Europa grotendeels verboden is: "Een sluipend gif, kankerverwekkend op lange termijn. Toch bestaan de 600.000 sociale woningen voor 40 tot 80% uit asbestcementproducten, wat een gevaar betekent voor de nationale volksgezondheid. We stellen daarom een geleidelijke afbouw van de asbestproductie voor. Helaas heeft de overheidscommissie, die de richtlijnen over asbestgebruik vastlegt, onze visie niet gevolgd. In het najaar start een sensibiliseringscampagne om het bedrijfsleven op haar verantwoordelijkheden te wijzen." Na de hevige controverse over asbest, is milieu een topprioriteit geworden voor Etex, zegt Paul Van der Straten Waillet, woordvoerder van de groep: "Zo beschikt onze vestiging in Kapelle-op-den-Bos sinds vorig jaar als eerste fabriek in de bouwmaterialensector over het Iso14.000-certificaat. Een wereldprimeur. Ondanks de hogere kostprijs, vond op enkele jaren tijd een sterke reconversie naar asbestloze alternatieven plaats. Nochtans blijven wij er nog altijd van overtuigd dat asbestcementproducten met hun 10% aan vezels - in tegenstelling tot het gevaarlijke spuitasbest - veilig zijn, mits de nodige voorzorgen." Vandaag beslaat asbestcement nog maar 10% van de Etex-productie. Van der Straten Waillet: "Tegen 2001 hopen wij ons volledig gamma in Zuid-Amerika asbestvrij te kunnen maken. Als er echter geen algemeen verbod komt, wordt een omschakeling moeilijker, omdat de concurrentie ongestoord de goedkopere asbestproducten kan blijven produceren. Ten slotte ligt het in onze bedoeling op korte termijn al onze afvalproducten te recycleren ( zero-reject-programma). Wij hebben in het verleden al te veel geleden onder een negatief milieu-imago." Eric Pompen