Mercator & Noordstar
...

Mercator & NoordstarDe laatste weken was Mercator & Noordstar (het resultaat van de recente fusie van de verzekeringsmaatschappijen Mercator en Noordstar) opvallend aanwezig in het straatbeeld en in de pers. De affiches met gele achtergrond sprongen in het oog, zeker in deze grijze winterperiode. De teksten luidden "Vanaf nu zijn verzekeringen geen Chinees meer voor u" en "Onze autoverzekering bezorgt u geen kreukelzones". Nergens werd echter publicitair uitgebazuind dat de twee maatschappijen zijn samengegaan. Katy Vancoillie van het dm- en reclamebureau 4ReAL (dat de campagne voor de nieuwe entiteit verzorgt) zegt dat men zich afvroeg wat de toegevoegde waarde voor de consument was om te horen dat die twee nu één zijn. "Die was niet zo groot, voor de klant blijft alles bij hetzelfde. Wel is aan de makelaars duidelijk gemaakt wat er ging gebeuren. Daarom hebben we alles gezet op de nieuwe positionering van de maatschappij, die een synthese is van de Unique Selling Propositions van de twee : degelijkheid en snelheid. Dat communiceren de concurrenten niet." De campagne is het resultaat van de verwerking van onderzoeksgegevens. Uit marktonderzoek bleek dat verzekeringsmaatschappijen in de ogen van de consument ver van de klant staan. "Daarom komen er nu vriendelijke mensen in beeld om te laten zien dat de maatschappij dicht bij de klanten staat," aldus Vancoillie. Ook het kleurgebruik is getest. "Groen en geel zijn de oorspronkelijke kleuren van Mercator en Noordstar. Die waren creatief bruikbaar om een goede eigen stijl te maken. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben blauw als kleur. Dat komt over als degelijk, maar ook als afstandelijk. Groen en geel daarentegen werd als sympathiek ervaren."Een en ander wil echter niet zeggen dat Mercator & Noordstar de makelaar als verkoopkanaal zal afvoeren in de drang om dicht bij de klant te komen. Er zal wel een direct-marketingprogramma opgezet worden vanuit de maatschappij, maar de directe contacten en de verkoop van polissen blijven via de makelaar lopen.De campagne wordt binnenkort ook voortgezet op de radio. De bedoeling is nu eerst via de "Chinees"-uiting de positionering van de maatschappij neer te zetten, en die in de komende tijd te duiden via de verzekeringsproducten. Het eerste product is de autoverzekering. De reden is eenvoudig : een groot deel van de omzet wordt daarmee gemaakt.A.V.P.