Jan Coene, chief executive offier (CEO) van Picanol: "Het wordt moeilijker in de volgende maanden, maar wat we zeker niet mogen doen is jeremiëren en het koor van de paniekzaaiers versterken," zegt hij. "Catastrofisme is voor mij uit den boze. Dit is niet de eerste economisch-politieke crisis die we meemaken. En ook deze zullen we overwinnen."
...

Jan Coene, chief executive offier (CEO) van Picanol: "Het wordt moeilijker in de volgende maanden, maar wat we zeker niet mogen doen is jeremiëren en het koor van de paniekzaaiers versterken," zegt hij. "Catastrofisme is voor mij uit den boze. Dit is niet de eerste economisch-politieke crisis die we meemaken. En ook deze zullen we overwinnen." Gevraagd naar de toekomstige evolutie van hun eigen bedrijf, antwoordt 67% van de Belgische bedrijfsleiders dat ze ook die positief inschatten. Slechts 6,3% hangt een minder rooskleurig beeld op en 26,5% blijft neutraal.Marc Maes en Steven Buytaert, het managementduo van het Leuvense telematicabedrijf Acunia: "Voor de evolutie van de wereldeconomie zal alles afhangen van de reactie van een paar mensen en de globale massapsychologie. De hele technohype werd door emoties gedreven, niet door zakelijk denken. De huidige malaise is grotendeels in hetzelfde bedje ziek. Het is een self-fulfilling prophecy: als er aan solidariteitsdenken wordt gedaan, dan kunnen we hier als gemeenschap sterker uitkomen. Denkt iedereen echter dat het slecht zal gaan, dan zal dat ook uitkomen." Ook het vertrouwen in de euro wordt niet in belangrijke mate ondermijnd. Integendeel zelfs: 78,4% ziet zijn geloof in de Europese munt toenemen. De dollar scoort _ om voor de hand liggende redenen _ minder goed: slechts 42% zegt dat zijn vertrouwen in de dollar door de VS-crisis is toegenomen en 37% stelt dat zijn geloof in de greenback vorige week is gedaald. Hoe staat het dan met de vooruitzichten qua omzet, werkgelegenheid en investeringsbeleid bij de Belgische ondernemers? Hier is het antwoord iets gereserveerder. Bijna 31% verwacht dat de aanslagen in de VS de omzet van het bedrijf in meerdere of mindere mate zullen doen afnemen, 21% voorspelt een lagere werkgelegenheid en 27% spreekt van een terugschroeving van de investeringen. Toch blijft een meerderheid (65%) geloven dat de tewerkstelling in het eigen bedrijf stabiel zal blijven. Dit cijfer verschilt trouwens niet noemenswaardig in Vlaanderen en Wallonië (65,3% tegenover 64,8%)."De aanslagen zullen ongetwijfeld de recessie verhevigen en de consumptie doen verminderen," zegt Fernand Huts van Katoen Natie. "Maar veel hangt natuurlijk af van wat de VS zal doen. Het probleem is psychologisch-politiek: spanningen die zich hebben gekanaliseerd naar haat en zich hebben geconcentreerd op de VS. Elk weldenkend bedrijf zal in die omstandigheden geen nieuwe investeringsbeslissingen nemen." Ook Henri Meiresonne, gedelegeerd bestuurder van VTB-VAB, treedt die analyse bij. "Als de VS erin slaagt om de daders te vatten en gepast te antwoorden, dan kan het gevoel van onveiligheid in de financiële wereld en bij de verzekeringsmaatschappijen op relatief korte termijn voor een stuk worden weggenomen. Maar als blijkt dat we vertrokken zijn voor een slepend conflict, dan vrees ik voor een economische recessie die enkele jaren kan duren. Zeker de reissector zal in dat geval zware klappen krijgen: mensen zullen het vliegtuig niet meer indurven, vrees ik, ook niet in Europa." In de Trends-enquête werd ook gepeild naar de termijn waarbinnen de Belgische bedrijfsleiders economisch herstel zien optreden. Een grote meerderheid _ pakweg 81% _ schat de kans op herstel binnen de drie maanden in als "klein tot zeer klein". De helft van de respondenten gelooft ook niet echt in een herstel binnen de zes maanden. Een herneming na twaalf maanden (67%) of meer dan één jaar (87%) is voor de meeste bedrijfsleiders een realistischer optie. "De bestellingen van textielmachines zijn in de jongste tijd steil naar beneden gegaan," merkt bijvoorbeeld Jan Coene op. "Picanol is een conjunctuurgevoelig bedrijf. De aanslagen in Washington en New York doen dus geen goed aan onze branche."Marc Saverys, topman van de scheepvaartgroep CMB: "Vóór de aanslagen ging iedereen al uit van een algemene vertraging van de economie. Ofwel zal dit de verslechtering nog versnellen, ofwel is dit het begin van een herstelperiode. Zo hoorde ik op BBC World dat het gevoel van solidariteit het vertrouwen van de consument juist kan verstevigen. Bovendien moet er heel wat worden heropgebouwd en zullen er veel bedragen worden uitgetrokken voor veiligheid." Tot slot blijkt dat slechts 22,5% van de bedrijfsleiders naar aanleiding van de recente gebeurtenissen nieuwe beleidsmaatregelen trof. Voor de overigen (77,5%) blijft de economie zijn gewone gang gaan: business as usual. "Dit is een grote schok, maar binnen twee weken gaat het leven gewoon verder," besluit Frank Beuselinck, gedelegeerd bestuurder van DHL International, het Belgische filiaal van de snelkoerier. "Of zoals president Bush zegt: tomorrow we're back to normal business. De activiteiten van DHL in Europa gaan onverminderd voort. Ook onze zendingen naar de Verenigde Staten zijn zo snel mogelijk hervat." Piet Depuydt