De zoveelste verschuiving in het aandeelhouderschap bij Immobel, de grootste speler onder de vastgoedontwikkelaars van ons land, met activiteiten in België, Luxemburg en Polen, heeft nu wel impact op de bedrijfsvoering. Vorig jaar verdween Cresida Investment, een dochteronderneming van de Eastbridge Groep, van het toneel en kwam 29,85 % van de Immobel-aandelen in handen van Allfin Group, de vennootschap van Marnix Galle. De volgende stap leek het samengaan van Immobel met de Allfin Group. Maar een deal is er nog niet van gekomen, wel een machtsgreep door Marnix Galle als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur aan het eind van de zomer.
...

De zoveelste verschuiving in het aandeelhouderschap bij Immobel, de grootste speler onder de vastgoedontwikkelaars van ons land, met activiteiten in België, Luxemburg en Polen, heeft nu wel impact op de bedrijfsvoering. Vorig jaar verdween Cresida Investment, een dochteronderneming van de Eastbridge Groep, van het toneel en kwam 29,85 % van de Immobel-aandelen in handen van Allfin Group, de vennootschap van Marnix Galle. De volgende stap leek het samengaan van Immobel met de Allfin Group. Maar een deal is er nog niet van gekomen, wel een machtsgreep door Marnix Galle als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur aan het eind van de zomer. Naar aanleiding van de halfjaarresultaten kwam daarbij de aanstelling van Alexander Hodac als nieuwe CEO. Hij komt over van Home Invest Belgium en volgt op 1 december Gaëtan Piret op, die zowat een decennium aan het hoofd stond van de vastgoedontwikkelaar. Galle wil met Hodac gaan voor een herdynamisering van de groep op basis van een grondige analyse van de financiële resultaten van elk lopend project. De komende maanden en jaren zal moeten blijken wat dat concreet inhoudt. Typisch voor de business van de vastgoedontwikkeling is dat de winsten hoofdzakelijk afkomstig zijn van de verkoop van projecten. In de eerste helft van vorig jaar realiseerde Immobel de belangrijke verkoop, samen met partner Breevast (60 % Breevast, 40 % Immobel), van de deelneming in RAC 1 NV aan Hannover Leasing. RAC 1 is de vennootschap die eigenaar is van de eerste fase van het Belair-project. Dat project draait vooral om de herontwikkeling van het voormalige Rijksadministratief Centrum in hartje Brussel, tussen de Koningsstraat en de Pachecolaan. Het vernieuwde Belair-project slaat op 80.000 vierkante meter, waarvan 65.000 vierkante meter aan kantoorruimte en 15.000 vierkante meter voor onder meer parkeerplaatsen. De definitieve verkoop van het Belair-project vond op 10 maart 2014 plaats en dat gaf uitzonderlijk fraaie halfjaarresultaten 2014, met een winst van 22,30 miljoen EUR of 5,41 EUR per aandeel. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat de semestriële cijfers van dit jaar minder gunstig zouden zijn, met een omzet van 36,83 miljoen EUR en een bedrijfsresultaat (ebit) dat zakte van 26,09 naar 11,86 miljoen EUR of ruim een halvering. De nettowinst dook van 22,30 miljoen EUR naar 8,27 miljoen EUR, of per aandeel van 5,41 naar 2,01 EUR. Vorig jaar werd dan ook een interim-dividend van 1,6 EUR bruto per aandeel uitgekeerd in september, maar dat was uitzonderlijk (geen dividend over boekjaar 2013) en niet voor herhaling vatbaar. Het eigen vermogen is toegenomen op 30 juni tot 201,8 miljoen EUR of 48,95 EUR per aandeel. Daar staat een netto financiële schuld ter waarde van 183,6 miljoen EUR tegenover. Immobel geeft geen becijferde prognose voor het volledige boekjaar, maar gaf wel mee dat de tweede jaarhelft minder winst zal genereren omdat volgende, belangrijke verkopen pas in 2016 zullen afgerond zijn. Marnix Galle (Allfin) wil een nieuwe dynamiek bij Immobel en een hogere rendabiliteit van de projecten. Na het grand-cru-jaar 2014 vielen de halfjaarcijfers nog wel best mee. De lage waardering, net onder de boekwaarde, laat toe om het nieuwe management een kans te geven om zich te bewijzen. Advies: koopwaardigRisico: laag Rating: 1A