Tijdens de jaarlijkse overhandiging van de Trends-prijzen voor het Bedrijfsgebouw van het Jaar werden de volgende trofeeën uitgereikt:
...

Tijdens de jaarlijkse overhandiging van de Trends-prijzen voor het Bedrijfsgebouw van het Jaar werden de volgende trofeeën uitgereikt: International award. Deze prijs wil bijzondere prestaties in het buitenland belonen. De International award ging deze keer naar de Nederlandse groep Het Oosten. De jury meende dat projectontwikkelaar Het Oosten een bijzonder originele aanpak hanteert bij zijn bouwwerken. Enkele Belgische architecten, zoals Bruno Albert of Jo Crepain, werkten al vaak mee aan de verwezenlijking van hun projecten, onder meer in Utrecht en Amsterdam. Prijs van het patrimonium. Deze award gaat naar een 'monument' uit het Belgische patrimonium. Dit keer was dat het ambitieuze renovatieproject van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Speciale prijzen. De jury had ook oog voor de architecturale inspanningen van de politieke en academische overheid. In Vlaanderen werd de prijs toegekend aan de Vlaamse overheid voor haar hele vastgoedbeleid, en meer bepaald aan Wivina De Meester (CVP), Vlaams minister van Begroting en Financiën. De jury had woorden van lof voor de manier waarop de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap worden gefinancierd, en voor de benoeming van een Vlaams bouwmeester: Bob Van Reeth. Deze laatste moet de overheid adviseren bij haar vastgoedprojecten. In Wallonië werd de universiteit van Luik gelauwerd voor haar vastgoedbeleid, zowel in het stadscentrum als op de heuvels van Sart Tilman.Top BouwDe Trends Top Bouw, editie 1999, is uit. In dit overzicht van de bouwsector - het is al de vierde keer dat dit naslagwerk van de persen rolt - vindt u analyses van in totaal 8009 bedrijven. Uit de Top Bouw blijkt onder meer dat de sector groeit: in 1997 overschreed de totale omzet voor het eerst de 1000 miljard frank. De investeringen namen toe met 7,8% tegenover 1996: in totaal goed voor 46,7 miljard frank. Dat is het hoogste bedrag van de voorbije tien jaar. Ook de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde kenden een positieve evolutie. Tegelijk daalde het aantal faillissementen voor de tweede opeenvolgende keer (van 1015 naar 984). Het aantal bouwvergunningen - zowel voor woningen als voor niet-residentiële gebouwen - nam eveneens toe, hoewel het niveau van 1990 nog altijd niet is bereikt. Deze gunstige tendensen zouden zich moeten doorzetten in 1998 en 1999, aangezien de interestvoeten laag blijven, het beschikbare gezinsinkomen blijft stijgen en de bedrijven opnieuw investeren, wat de niet-residentiële bouw ten goede komt. In Vlaanderen echter lijkt de nieuwbouw moeilijke tijden tegemoet te gaan. Reden is de grondschaarste die ontstaat door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het is dus toch niet allemaal rozengeur en maneschijn in de sector. Zo neemt ook het relatieve aandeel van de bouwsector in het bruto binnenlands product (BBP) af: in 1990 bedroeg het 8%, terwijl het nu nog 5,6% haalt. Deze daling is volgens de Top Bouw te wijten aan de verminderde investeringen bij openbare werken en budgettaire saneringen. Een andere bron van ontevredenheid? De belastingen op onroerend goed worden steeds zwaarder. Sinds 1988 telde de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf niet minder dan zeventien maatregelen die de belasting op vastgoed verzwaarden. Als tegenprestatie werd alleen de BTW verlaagd, en dan nog tijdelijk. En met een gemiddelde courante nettowinst van 5,6% ligt het rendement van bedrijven in de bouwsector bijzonder laag. Als we een blik werpen op de bedrijven in de sector, stellen we vast dat België niet veel grote aannemers telt. Alleen Fabricom ( Tractebel-groep) en Dredging International halen een omzet van 10 miljard frank. In de bouwsector zijn de kmo's koning. Van de 69.000 bedrijven die de sector rijk is, stellen er 44.000 geen personeel tewerk; 17.000 andere hebben slechts één tot vier werknemers. Opmerkelijk is ook dat, in tegenstelling tot andere sectoren, er in de bouwsector geen sprake is van concentratie. Integendeel: de bouw wordt geconfronteerd met een verbrokkeling, wat blijkt uit het feit dat het aantal tewerkgestelde personen per bedrijf vermindert. De 'Trends Top Bouw', editie 1999, is te koop bij de boekhandelaar en kost 4900 frank. Voor meer info kan u terecht op het faxnummer (03)620.03.61.