AG in kleur
...

AG in kleurHet gerucht deed al een tijd de ronde, zonder dat het echt geverifieerd kon worden. Maar nu is het officieel: AG heeft plannen voor de reconstructie van zijn maatschappelijke zetel op de Emile Jacqmainlaan. "Het gebouw aan de Jacqmainlaan werd in opeenvolgende fasen opgetrokken en vertoonde ernstige structurele gebreken. Het beantwoordde niet langer aan de moderne technische eisen en maakte een optimale inrichting van de kantoren onmogelijk," zegt Alain Devos, directeur onroerende beleggingen. "Ten slotte vonden we de gevel niet alleen te heterogeen maar ook somber en vaal. Liever dan voor een renovatie te kiezen, hebben wij voor een totale reconstructie geopteerd." AG schreef een architectuurwedstrijd uit voor een tiental Belgische en buitenlandse bureaus. Michael Graves, de internationaal befaamde Amerikaanse architect, heeft de uitvoering van de gevels in de wacht gesleept, terwijl het conceptuele aspect toevertrouwd werd aan een samenwerking tussen het Atelier d'Art Urbain en Michel Jaspers. Eén van de absolute voorwaarden bestond erin het natuurlijke licht in het gebouw te doen toenemen. Daarom zijn de kantoren geordend rond binnenpleinen aan de achterzijde van het gebouw. De kantooroppervlakte stijgt van 20.000 naar 23.500 vierkante meter, dus een aanwinst van ongeveer 15%. "Een andere bekommernis was de integratie in de stad," onderstreept Xavier Pierlet, hoofd projectontwikkeling. "De materialen en de kleuren van de gevel zijn afgestemd op de onmiddellijke omgeving. De gevel stapt af van het grijsblauw en kiest voor krachtige okergele en baksteenrode tinten. Het gedeeltelijke ronde dak wordt met koper bekleed." AG hoopt in augustus 1999 over een bouwvergunning te beschikken. De werken zouden drie jaar duren en de investering wordt geschat op 1,7 miljard frank. Deze operatie past in het kader van de heraanleg van de boulevard die een poos geleden werd aangevat.Een goede oogstAls men de conclusies van het jongste rapport van Knight Frank over de Brusselse kantoormarkt mag geloven, staat de barometer op mooi weer. De totale voorraad kantoorruimte heeft voor de eerste maal de drempel van 10 miljoen vierkante meter overschreden. "Als 1998 eindigt zoals het is begonnen, zouden we wel eens een nieuw ingebruiknemingsrecord kunnen zien," vermoedt agentschapsdirecteur David Coltof. "Er werd tussen januari en september immers 370.000 vierkante meter aan gebruikers verhuurd of verkocht, dat betekent een jaarritme van 490.000 vierkante meter, een cijfer dat weliswaar lager is dan dat van vorig jaar (650.000 vierkante meter) - dat voor een stuk te danken was aan de transactie van het Berlaymontgebouw - maar beduidend hoger dan wat we vroeger hebben gekend. Bovendien is het niet uitgesloten dat de Europese Commissie, die dit jaar op de achtergrond is gebleven, tegen het einde van december nog enkele gebouwen huurt." Ondanks de grotere take-up is het beschikbaarheidspercentage van 7% naar 7,6% gestegen, wat neerkomt op 760.000 vierkante meter. Dit lang niet dramatische verschijnsel is te wijten aan de verhuizing van bedrijven, die niet altijd naar identieke oppervlakten overstappen, maar ook aan het feit dat nieuwe gebouwen op de markt zijn gekomen, vooral in de Leopoldwijk. De stadsrand blijft een grote aantrekkingskracht uitoefenen: de beschikbare oppervlakte is er gedaald tot 76.400 vierkante meter, terwijl tegen het einde van 1999 ongeveer 40.000 vierkante meter gebouwd zou moeten worden. De vraag blijft groter dan het aanbod, en de stabiliteit van de prijzen (8250 frank per vierkante meter per jaar voor de beste liggingen) leidt tot het ontstaan van speculatieve projecten voor een oppervlakte van naar schatting 300.000 vierkante meter, verdeeld over de verschillende wijken van de hoofdstad. MapicElk jaar kent Mapic ( Marché International Professionnel de l'Implantation Commerciale et de la Distribution) de titel van personaliteit van het jaar toe. Deze onderscheiding huldigt een personaliteit die een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de ontwikkeling van het commerciële vastgoed op internationale schaal. Dit jaar gaat de palm naar Melvin Simon, covoorzitter van Simon Property Group, de belangrijkste Amerikaanse projectontwikkelaar van winkelcentra. Het bedrijf bezit of beheert momenteel 241 winkelcentra met een totale oppervlakte van 16,7 miljoen vierkante meter. Met een beurskapitalisatie van ongeveer 17 miljard dollar wordt Simon Property Group beschouwd als één van de grootste beleggingsfondsen in commercieel vastgoed ter wereld.