Tokio speelt eerste viool
...

Tokio speelt eerste vioolTokio blijft de duurste stad ter wereld wat betreft de huur van panden voor professioneel gebruik. De huurprijzen lopen er op tot 1307 dollar per vierkante meter per jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie Business Space Across the World 1998 die uitgegeven wordt door Healey & Baker. Volgens dat rapport is de Londense West End opgeklommen van de vierde naar de tweede plaats (1051 dollar per vierkante meter per jaar). Daarna volgen Hongkong, de Londense City, Moskou en Mumbai (Bombay). Over het algemeen gaat het beter met de wereldmarkt. De belangrijkste schommelingen zijn evenwel afkomstig van de woelingen op de Aziatische financiële markten. Wat Europa betreft, wordt een stijging van de huurprijzen met 1,8% vastgesteld, evenwel met verschillen naargelang van het land. Een sterke stijging (15%) werd vastgesteld in Denemarken, Noorwegen en Zweden. In Oostenrijk en Duitsland daarentegen, gingen de huurprijzen er met respectievelijk 10,2 en 7,7% op achteruit. Intussen hebben die zich echter wel gestabiliseerd. Vorig jaar werd bovendien een sterkere stijging vastgesteld in Noord- en Zuid-Amerika met 9,9 en 11,8%.Brusselse verankeringLevi Strauss & Co brengt zijn hoofdkwartieren voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika samen in de gebouwen Triomphe I en II in Elsene. In dat complex van 20.000 vierkante meter gaat de onderneming haar kantoren onderbrengen, maar ook haar marketingafdeling, haar onderzoekscentrum en haar laboratoria. De gebouwen, die ontwikkeld werden door Immobel, zijn op dit ogenblik eigendom van Sicafi Cibix, dat in 1998 werd opgericht. De totale investering bedraagt 2 miljard frank. De realisatie van het geheel werd toevertrouwd aan de architectenbureaus Samyn & Associés en A+U. Gezien het feit dat Levi Strauss van plan was om ergens anders zijn tenten op te slaan, loont het alvast de moeite te onderlijnen dat het bedrijf zich in het centrum van Europa blijft ophouden. Brussel trekt zijn plan...Daar is het dan eindelijk, het langverwachte Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) van het ministerie van Ruimtelijke Ordening. Voortaan vormt dat het enige referentiekader voor de ruimtelijke ordening en het afleveren van vergunningen. Het plan bestaat uit een kaart die bij elk gemeentebestuur geraadpleegd kan worden. Het GBP stoelt op een uiterst nauwkeurig onderzoek op het terrein en omvat de aanduiding van de huidige aanwending van de ongeveer 220.000 gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat dus om een bestandsopname van de feitelijke toestand en lost dan ook een aantal tegenstrijdigheden op die te voorschijn gekomen waren bij de opstelling van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP). Dat laatste wordt nu een algemeen oriënterend plan. Het GBP ligt sinds 1 september ter inzage van het publiek. In de komende maanden zal het nog het voorwerp uitmaken van allerlei overleg om uiteindelijk zijn definitieve vorm te krijgen aan het begin van volgend jaar. Nieuw gebouw voor UCBUCB is zopas verhuisd naar een gloednieuw gebouw in het wetenschapspark van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel, in de nabijheid van het UZ Erasmus. Het ontwerp van het drie bouwlagen tellende gebouw beantwoordt aan de wensen van de onderneming, die de communicatie tussen de 400 mensen die er werken wil bevorderen. Het 22.000 vierkante meter tellende gebouw werd opgetrokken in minder dan drie jaar na de aankoop van de grond door UCB. De investering wordt geschat op 1 miljard frank. De realisatie is een werkstuk van de architecten van het bureau Assar. Around the worldHealey & Baker zijn een vennootschap aangegaan met de marktleider van het Australische vastgoed, Commercial Property Network. Door die operatie stijgt het aantal kantoren van Healey & Baker naar meer dan 140, verspreid over 32 landen. Buelens en Immobel hebben het Sienna Center in Warschau ingehuldigd. Het gebouw (30.000 vierkante meter) werd eigenlijk opgericht door promotor Waresco, die in handen is van de twee Belgische groepen. Het kantoorcomplex werd speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de stijgende behoeften van internationale en Poolse ondernemingen die zich in de hoofdstad willen vestigen. De associatie Buelens-Immobel is van plan nog nieuwe projecten te realiseren in Polen.