Marnix-Egmont
...

Marnix-EgmontB BL Life Verzekeringsmaatschappij huurt 3300 m² kantoren, 52 parkeerplaatsen en 300 m² archiefruimte in het Marnix-Egmont-gebouw. Bemiddelaar bij deze transactie was Knight Frank. Het Marnix-Egmont-pand bevindt zich aan de Marnixlaan en behoort toe aan AG 1824. Ten gevolge van deze transactie palmt de BBL voortaan de gebouwen in aan weerszijden van haar hoofdzetel Marnix. BBL Travel zit in het gebouw aan de overkant van dezelfde straat. Marnix-Egmont werd grondig gerenoveerd. Meer dan 2000 m² kantooroppervlakte is nog vrij tegen een basishuurprijs van 7500 frank/m²/jaar.PersoneelszakenAloys Vertongen is tot voorzitter verkozen van de raad van bestuur van de vastgoedbevak Cofinimmo. Deze oud-administrateur van Kredietbank neemt de plaats in van Etienne Cooreman. Bruno Dupont, die vorige zomer Richard Ellis kwam vervoegen als agentschapsdirecteur, is tot bestuurder benoemd van het Belgische filiaal van de internationale vastgoedadviseur. Hij moet de commerciële activiteiten van Richard Ellis België uitbreiden. Bij makelaar Healey & Baker komt Nancy De Bruyne (28 j.) de afdeling industrial agency versterken. De Bruyne studeerde politieke wetenschappen aan de KU Leuven en begon haar beroepscarrière als consulente bij Randstad Interim in Brussel. Thierry Debourse (30 j.) en Koen Nevens (29 j.) worden associate partner. Thierry Debourse, TEW'er, maakt deel uit van de retailafdeling en is gespecialiseerd in de verhuur van commerciële ruimten in de twintig grootste steden van het land. Koen Nevens, licentiaat rechten, is sinds 1994 verantwoordelijk voor de commercialisatie van baanwinkels. Intussen in LuxemburgDTZ Debenham Winssinger heeft 50% van de aandelen verworven van de Luxemburgse vastgoedmakelaar Terra Consult. Het management van Terra Consult behoudt de resterende 50%. De onderneming gaat voortaan door het leven als DTZ Debenham Winssinger Luxemburg. In 1997 realiseerde het bedrijf in het groothertogdom een omzet van 58 miljoen frank. De onderneming beheert 80.000 m² en is ook actief op het vlak van facility management en expertise en advies inzake investeringen. Met deze aanwinst is DTZ meteen ook aanwezig op de as Antwerpen-Brussel-Luxemburg. België-NederlandDe markt van het commercieel vastgoed blijft relatief kalm en stabiel. Zelfs voor de meest aantrekkelijke sites worden de transacties afgesloten door Belgische investeerders, het merendeel particulieren. De Nederlandse institutionele beleggers winnen nochtans terrein. Zij zijn immers in staat om grote bedragen per transactie te investeren.Dat blijkt uit een studie van Eric Van Dyck, partner bij Healey & Baker. In 1997 - een goed jaar - toonden meer en meer investeerders belangstelling voor gebouwen in Vlaanderen: 80% van de transacties vond hier plaats. Ongeveer 18% van de transacties gebeurde in Wallonië, 2% in Brussel. Wat de nationaliteit van de kopers betreft, lieten de Belgen en de Nederlanders zich van hun actiefste kant zien. Aziatisch reveil?R ichard Middleton, directeur van de O&O-afdeling van de Aziatische partner van Healey & Baker, heeft een studie gemaakt over het Aziatische continent. Daaruit blijkt dat de meeste Aziatische steden vandaag te kampen hebben met een overaanbod van kantoorruimte. Deze vaststelling is het opvallendst in China. De komende vijf jaar moet een goede 3 miljoen m² nieuwe kantoorruimte in Shanghai oprijzen; dat is meer dan drie keer het huidige volume. Afgezien van deze evolutie, bedraagt het beschikbaarheidscijfer van de gebouwen nu al 40%. In Peking is dit 35%. In Hongkong is de markt altijd zeer wispelturig geweest: periodes van uitzonderlijke groei werden afgewisseld met zware recessies. De nieuwe gebouwen wonnen in de loop van 1997 40% aan waarde, maar verloren daarvan intussen al 30%. Verwacht wordt dat daar nog eens 15% af kan. Een heropleving wordt niet verwacht voor 1999.