De afdeling vastgoedrecht van de Kulak organiseert twee seminaries over de nieuwe huurwet. Dat gebeurt onder het voorzitterschap van CIB-topman Johan Tackoen en onder leiding van professor Dirk Meulemans. Op donderdag 27 maart zal de studienamiddag doorgaan in Brugge (een herneming van het seminarie van 5 maart dat al is uitverkocht), op woensdag 19 maart in Elewijt (Mechelen). De studienamiddag legt de nadruk op de praktische gevolgen van de nieuwe huurwet. Naast Johan Tackoen (praktische gevolgen voor de vastgoedmakelaar) en Dirk Meulemans (welke wijzigingen zijn er in de nieuwe huurwet en hoe stelt u het best een huurcontract op ?) spreekt kandidaat-notaris P. Nouwkens over de gevolgen van de huurwet voor de notariële praktijk.
...

De afdeling vastgoedrecht van de Kulak organiseert twee seminaries over de nieuwe huurwet. Dat gebeurt onder het voorzitterschap van CIB-topman Johan Tackoen en onder leiding van professor Dirk Meulemans. Op donderdag 27 maart zal de studienamiddag doorgaan in Brugge (een herneming van het seminarie van 5 maart dat al is uitverkocht), op woensdag 19 maart in Elewijt (Mechelen). De studienamiddag legt de nadruk op de praktische gevolgen van de nieuwe huurwet. Naast Johan Tackoen (praktische gevolgen voor de vastgoedmakelaar) en Dirk Meulemans (welke wijzigingen zijn er in de nieuwe huurwet en hoe stelt u het best een huurcontract op ?) spreekt kandidaat-notaris P. Nouwkens over de gevolgen van de huurwet voor de notariële praktijk. De huurwet in de praktijk op 19 en 27 maart. Deelnemen kost 2500 frank, in die prijs zit ook het nieuwe boek van Dirk Meulemans over huren en verhuren inbegrepen.Info : Kulak, tel. : (056) 24.61.84, fax : (056) 24.69.98, e-mail sekpuc@kulak.ac.be of www. kulak. ac. be/puc of op het telefoonnummer : (050) 33.94.16.De Belgian Retail Index is een naslagwerk dat tot stand kwam onder impuls van Bureau Gérard Diffusion, Roularta Books en Immo Trends. Het werk omvat een plan en een beschrijving van de belangrijkste winkelstraten in België, compleet met ketens en zelfstandige handelaars die er een winkel uitbaten. Voorts bevat de Retail Index een groot aantal redactionele teksten over uiteenlopende onderwerpen uit de sector van het winkelvastgoed. Het werk wordt op woensdag 23 april officieel voorgesteld tijdens een seminarie. Info over de Retail Index of het bijhorende seminarie : Roularta Books, tel. : (02) 467.56.43, fax : (02) 467.56.94. Op 14, 15 en 16 maart vindt in de Brusselse Piramiden op de Rogierplaats Franchise 97 plaats, de beurs voor franchise en geassocieerde handel. Immo Trends zal net als vorig jaar een rondetafelgesprek verzorgen tijdens de beurs, en wel op zaterdag 15 maart. Onderwerp : bouwvergunning en socio-economische vergunning. Info : ENJEU, Muriel Storrer, tel. (04) 344.23.97 of FAIRTEC, Katrien Vandenabeele, tel. (03) 354.08.80.In 1971 voorspelde AT&T dat in 1990 alle Amerikanen thuis zouden werken. Anno 1997 is deze voorspelling verre van werkelijkheid geworden. Wat meer is, een peiling die vastgoedmakelaar Healey & Baker liet uitvoeren, toont aan dat de overgrote meerderheid van de kantoorgebruikers niet echt thuis wíl werken. Dit betekent niet dat ze zich geen vragen stellen bij de toegankelijkheid van de kantoren. Vierentachtig procent acht parkeerruimte belangrijk tot zeer belangrijk, terwijl 72 procent de transportverbindingen hoog in het vaandel draagt. Zowat 80 procent van de respondenten laat het ruimtegebruik ongemoeid en schuift daarmee de modeterm desk sharing van de baan. De behoefte aan flexibele ruimten blijft evenwel onverminderd gelden. Last but not least zweert de meerderheid bij een intelligent gebouw. Vermelden we nog dat de uitstraling van het kantoor toenemende belangstelling geniet. Leuk om weten is dat 60 procent van de respondenten toegeeft dat een bureau de status van de inzittende weerspiegelt. Jones Lang Wootton Antwerpen stelde vorige maand zijn jaarrapport 1996 voor. Het winkelvastgoed, de bureaumarkt en het industrieel vastgoed passeren de revue. Op het vlak van het commercieel vastgoed gewaagt Luc Janssen van JLW van een kalm jaar dat rustig voortboerde op het ritme van de tendensen die de markt de voorbije jaren beïnvloedden. De belangrijkste Antwerpse transacties grepen plaats in de shoppingcentra. De prijzen voor de Meir/Leystraat liggen om en bij de 25.000 à 43.000 BEF/m²/jaar. Een rendement van 6,5 tot 7,5 procent is niet ondenkbaar. De shoppingcentra zijn goed voor 12.000 à 15.000 BEF/m²/jaar. JLW Antwerpen merkt op dat de prijzen van de B-liggingen (45.000 BEF/m²/jaar) in dalende lijn gaan. De Antwerpse kantoormarkt is goed voor 1.540.000 m², verdeeld over 437 bureaugebouwen. Ongeveer 220.000 m² of 14,3 procent van het aanbod is onmiddellijk beschikbaar op de markt. 1996 was goed voor een opgenomen kantooroppervlakte van ongeveer 65.000 m². Wat betreft de binnenstad merkt Luc Janssen op dat "een bevredigend aantal transacties het daglicht zag." Hij nuanceert echter door te stellen dat "ze gerealiseerd werden tegen lage huurprijzen." Gemiddeld werd er verhuurd tegen 2000 à 3000 BEF/m²/jaar. De leegstand in de binnenstad blijft een doorn in het oog. De zuidelijke ring daarentegen kan rekenen op een nagenoeg onbestaande leegstand. Het prijskaartje ? Tussen 4250 en 4750 BEF/m²/jaar. De zuidelijke deelgemeenten als Wilrijk, Edegem of Kontich blijven niet achter (prijzen tussen 3750 à 4500 BEF/m²/jaar). Ditzelfde kan helaas niet worden gezegd van de nieuwe haven, die weinig interesse lokt.E.H. HET SHOPPING CENTER IN WIJNEGEM De Belgian Retail Index bespreekt de belangrijkste winkelstraten en -centra in ons land.