GVA Grimley kiest voor huurders
...

GVA Grimley kiest voor huurdersG VA Grimley Brussels, de Belgische dochter van de Britse groep GVA Grimley UK, maakt een belangrijke strategische ommezwaai. Na de komst van Daniel Coltof, de vroegere directeur van de Brusselse vestiging van Knight Frank, is de structuur van het team sterk gewijzigd. Gedelegeerd bestuurder Vincent Maroy ontvangt in zijn directiecomité naast Coltof ook Christophe Renneboog, al vijf jaar actief op de afdeling investeringen. "Deze herstructurering heeft wel degelijk een doel. We willen daarmee beter op de huidige marktsituatie reageren," verklaart Maroy. "De laatste jaren hebben de huurders immers een zeer belangrijke plaats ingenomen. Deze gebruikers, die zowel uit de openbare als uit de privé-sector komen, voeren een sterk kritisch vastgoedbeleid. Ze zoeken objectieve raadgevingen waardoor ze rationele en weldoordachte beslissingen kunnen nemen. Ons doel is hen die dienst te kunnen aanbieden." Hiervoor werd Daniel Coltof aangesteld aan het hoofd van een team dat zich specialiseert in het raad geven en diensten verlenen voor de eindgebruikers. Coltof: "We willen de multinationals die klant zijn van ons internationaal netwerk een sterk klantgericht dienstenpakket in de hoofdstad van Europa aanbieden. We geloven ook zeer sterk dat in de loop van de volgende jaren deze klantgerichte aanpak aan belang zal winnen. Door ons meer en meer toe te spitsen op de huurders in plaats van op de eigenaars willen we deze eindgebruikers een zo objectief en neutraal mogelijk pakket aanbieden dat ze vrij kunnen analyseren, zonder het risico te lopen in de traditionele belangenconflicten te verzeilen. Dat pakket omvat onder andere een keuze uit een aantal sites die beantwoorden aan duidelijke en welomschreven criteria, de verdediging van de belangen van de eindgebruiker in zijn onderhandelingen met andere spelers op de markt, zodanig dat zijn beoogde doelstellingen op een optimale manier worden gehaald. Vanaf nu zullen we enkel werken onder mandaat van de huurders."Binnen deze context wil de Belgische ploeg een ruime waaier van diensten aanbieden, van consulting tot het bijstaan van de klant in de verschillende stappen van het huurproces. In die zin kan het team nu al bogen op een mooie reeks referenties, zoals de arbitrage van de Motorola-portefeuille en de expansie van Avnet. Andere namen die aan deze referentielijst toegevoegd kunnen worden zijn Deloitte & Touche, Bloomberg en Cigna. Christophe Renneboog gaat de semi-industriële afdeling verder ontwikkelen. "Ik zal ook in diezelfde richting werken," bevestigt hij. "Wij zullen ons meer toespitsen op de eindgebruiker om beter in te spelen op zijn specifieke behoeften."GVA Grimley Brussels, dat tien werknemers telt, zet duidelijk een nieuwe stap. Vincent Maroy en Baudouin Thienpont (die onlangs uit het bedrijf stapte) hadden in 1996 80% van de aandelen van de Belgische dochter van GVA Grimley UK overgenomen om de vestiging te herpositioneren. Vandaag willen de drie nieuwe partners zich opwerpen als de nieuwe "challengers op de Brusselse markt". CWHB sluit zich aan bij Insead C ushman & Wakefield Healey & Baker ( CWHB) heeft zich officieel aangesloten bij het Corporate Affiliation Program, het bedrijfssamenwerkingsprogramma van de internationale economische hogeschool Insead. Bovendien creëerde CWHB twee beurzen: de Cushman & Wakefield Healey & Baker Fellowships. De onderneming zal twee voltijdse MBA-studenten sponsoren die in januari 2003 aan het Insead worden toegelaten: één Britse student en één student uit een ander West-Europees land, Tsjechië, Hongarije of Polen. De Fellowship-studenten zullen CWHB niet enkel bij Insead vertegenwoordigen, maar tevens twee van hun 'gekozen' vakken over een ruim bedrijfsitem tweemaal per jaar voorstellen aan een belangrijk internationaal publiek van klanten van CWHB.Het Insead Corporate Affiliation Program werd meer dan 25 jaar geleden gelanceerd en telt nu ongeveer zeventig leden uit de bedrijfswereld. Het programma wenst bedrijven nauwer te betrekken bij de activiteiten van Insead en gedachtewisselingen en interacties met de bedrijfswereld te vergemakkelijken. Dit is de eerste maal dat een vastgoedonderneming zich bij dit programma aansluit.Vorig jaar sloot de school een alliantie met de Amerikaanse Wharton School, die campussen heeft in Philadelphia en San Francisco. In 2000 opende de school haar eigen onafhankelijke campus in Singapore. In België is CWHB ook actief in de academische wereld, meer bepaald aan de KU Leuven voor een postgraduaat in vastgoedkunde van één jaar. De cursus, die officieel wordt erkend door het Royal Institution of Chartered Surveyors, spitst zich toe op de wettelijke, leidinggevende, bouwkundige en financiële aspecten van vastgoedkunde en maakt een grondige analyse van de vastgoedwereld.