New York is het duurst
...

New York is het duurstHet rapport, dat 221 straten in 43 landen behandelt, vermeldt ook dat bijna 60% van de handelsstraten een stijging van de huurprijzen vertoont. In 28% van de gevallen vertonen de huurprijzen een dalende tendens. Onder de belangrijkste stijgers _ tussen juni 2000 en juni 2001 _ noteren we Beiroet in Libanon (150%), Moskou in Rusland (108,3%) en Perth in Australië (76,7%). In Libanon kan die stijging verklaard worden door het redelijk stabiele politieke klimaat en de stevige vraag vanwege de consumenten. Het stadscentrum van Beiroet klimt dan ook op van de 37ste naar de 28ste plaats, terwijl Moskou stijgt van de elfde naar de zesde positie.In Europa leidde het gebrek aan oppervlakte die beantwoordt aan de eisen van de retailers tot een sterke stijging van de huurprijzen in de periode 2000/2001. In het raam van hun internationale expansie hebben de ketens redelijk hoge prijzen betaald om zich te kunnen vestigen op plaatsen die aan hun eisen voldeden. In vele landen is op dit ogenblik echter de top bereikt en begint de waarde van de prime locations te dalen. In België stellen we een identieke situatie vast: de huurwaarden kennen ook hier een zekere afvlakking. De Nieuwstraat blijft de duurste winkelstraat (1073 dollar per vierkante meter per jaar). Ze staat daarmee op de 26ste plaats in de klassering. Emotioneel klimaatIn die context heerst er duidelijk een sfeer van "afwachten en voorzichtig zijn". Immers, 53% van de deelnemers aan de enquête is van oordeel dat de economische vertraging een invloed zal hebben op de oppervlakte die door hun onderneming ingenomen wordt. Eén op tien ondervraagden geeft duidelijk de intentie aan te willen verhuizen en 16% om hun oppervlakte te verkleinen.Eveneens een weerspiegeling van de situatie is dat onder de selectiecriteria voor nieuwe lokalen meer dan 52% van de ondervraagden de veiligheid van de gebouwen citeert. Tevoren was dat amper een derde. Een bewijs voor dat emotionele klimaat schuilt in het feit dat de aanhangers van de stadsranden opnieuw massaal de kop opsteken (tevoren ging de voorkeur uit naar de stadscentra vanwege de makkelijke toegankelijkheid met het openbaar vervoer) en dat heeft alles te maken met veiligheid.Als besluit van de studie, die door Par Survey & Action werd uitgevoerd, wordt gesteld dat de synthetische vastgoedindex gedaald is tot het laagste niveau in de jongste vier jaar. Hij weerspiegelt dan ook de heersende somberheid. Véronique Pirson