HET GBP IS AANGENOMEN
...

HET GBP IS AANGENOMENDe regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) aangenomen. Dit plan bevat bindende voorschriften die de aanblik van de regio zullen bepalen. Het plan zal immers voor de komende twintig jaar bepalen wat er al dan niet gebouwd mag worden op de 220.000 kadastrale percelen van het Gewest. Op aanvraag van de Raad van State zijn er drie voorname wijzigingen doorgevoerd. In de eerste plaats is er een precisering aangebracht bij de behandeling van bepaalde zones (zones voor uitrustingen van collectief belang, begraafplaatsen en grondreserves). Hun bestemming mag niet alleen aan een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) overgelaten worden. In de tweede plaats heeft de Raad van State verzocht om het voorschrift in verband met de Kaart van de Saldo's van de toelaatbare oppervlakte opnieuw te formuleren. De evolutie van deze saldo's moet tot uiting komen naar gelang er nieuwe stedenbouwkundige vergunningen worden toegekend. Tot slot is ook het luik mobiliteit grondig herzien. Het GBP spitst zich toe op vier hoofdlijnen: een betere levenskwaliteit door huisvesting en groengebieden (in vergelijking met het vroegere GBP is er nu 90 hectare meer), de gemengde functies van woongebieden en gebieden met een gemengd karakter, de economie dynamischer maken en het creëren van nieuwe gebieden van gewestelijk belang (GGB).Op economisch vlak blijft de nadruk liggen op het aanleggen van stedelijke industriezones (616 hectare) die vroeger voor de klassieke industrie bestemd waren. Tevens denkt men aan een versterking van de vrijwaringsclausule die handhaving van de bestaande economische activiteiten toelaat met de mogelijkheid tot een uitbreiding van maximaal 20%.Het plan zal vijftien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van 14 juni van kracht worden. Tevens is er een informatie- en bewustmakingscampagne gepland: een pedagogische ordner voor professionals, gratis brochures voor het grote publiek, uitgave van een cd-rom en een groen telefoonnummer (0800/40400). De internetsite van het GBP zal worden bijgewerkt ( www.pras.irisnet.be). TRANSACTIESAGF Belgium, een dochtermaatschappij van de Allianz Group, heeft het Emperor Center, eigendom van Cofinimmo, gekocht. In dit nieuwe gebouw van 10.000 m², dat aan de Keizerlaan ligt, is Electrabel gevestigd. De transactie werd beklonken op basis van een rendement van 5,5% door bemiddeling van Catella Codemer. WOONCENTRUM: HET VERVOLGNa het faillissement van Wooncentrum Van De Ven in Olen kondigt Intervest Retail aan dat de zeven winkels die rond het centrum gelegen zijn, open blijven (onder andere: Pecotex, Hubo en Brantano). De huren van het Wooncentrum vertegenwoordigen slechts 2,26% van de totale huuropbrengst van Intervest Retail. Sicafi denkt momenteel met Devimo over een heroriënteringsproject van de zone met het oog op de versterking van de commerciële impact. De zeven winkels kunnen naar alle waarschijnlijkheid in het nieuwe programma worden geïntegreerd. Meer details vanaf september. CB RICHARD ELLIS: RESULTATENIn 2000 haalde CB Richard Ellis een omzet van 1,3 miljoen dollar, ofwel 9% meer dan in 1999, en een winst voor belasting van 150 miljoen dollar. Deze cijfers maken de onderneming tot wereldleider van de sector. CB Richard Ellis, dat in 44 landen met 250 kantoren vertegenwoordigd is, heeft vorig jaar geïnvesteerd in kantoren in Warschau, Luxemburg, Berlijn, Hamburg en München. De omzet van CB Richard Ellis Belux bedraagt 200 miljoen frank. DTZ BELUX WORDT GROTERDTZ Belux telt voortaan honderd medewerkers, waarvan 23 in Luxemburg. Onlangs is Ingrid Haenen (28 jaar, licentiaat toegepaste economische wetenschappen aan de KU Leuven) DTZ Consulting komen versterken en Vanessa Lambeau (22 jaar, marketing aan de KHL) Winssinger & Associées. Frank Van Hoecke (27 jaar, licentiaat economische wetenschappen aan het LUC) is tot account manager bij DTZ benoemd.